Ponad 2 tys. przedsiębiorców z województwa podlaskiego otrzymało już przelewy ze świadczeniem postojowym. W całym kraju pieniądze trafią do ponad 86 tys. przedsiębiorców – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

– Na początku kwietnia w życie weszły przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe. Tylko do 14 kwietnia do ZUS-u wpłynęło ponad 570 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 450 tys. dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, 97 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, a ponad 9 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – dodaje rzeczniczka.

Pierwsi samozatrudnieni otrzymali pomoc już 15 kwietnia. Do 86 237 przedsiębiorców w ramach świadczenia postojowego wpłynie ponad 172 mln złotych. W województwie podlaskim ZUS wypłaci 2 006 świadczeń postojowych na kwotę prawie 4 mln złotych.

Wysokość świadczenie postojowego dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł, jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Przedsiębiorcy, którzy płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

– Wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej są dostępne na stronie ZUS. Można je wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać pocztą lub złożyć osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”. Wnioski można także wysłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. To zdecydowanie przyspieszy ich obsługę. Ponad 80 proc. złożonych tą drogą dokumentów zostało rozpatrzonych automatycznie – przekazuje Katarzyna Krupicka.

– Warto zwrócić uwagę, by dane we wniosku były poprawne i kompletne. By podać wszystkie trzy identyfikatory NIP, REGON i PESEL. To pozwoli uniknąć postępowań wyjaśniających. We wnioskach o świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych często brakuje numeru rachunku bankowego, albo jest on za krótki. Brakuje także informacji o formie opodatkowania i kwocie przychodów. Ważne jest, by przy wnioskach składanych w kwietniu wskazać przychód osiągnięty w lutym i marcu 2020 r. Zdarza się także, że w bloku V. Oświadczenie nie jest uzupełnione pole dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników. Należy również pamiętać, aby podpisać wniosek – wyjaśnia rzeczniczka.

Leave a Reply