Pytamy mieszkańców, jaka ma być suwalska zieleń – bujna czy równa (ankieta)?

2
520
Photo by Kristina Paukshtite from Pexels

Autorzy petycji w sprawie ochrony zieleni i zasobów przyrodniczych Suwałk, pod którą podpisało się prawie 300 osób, idą o krok dalej. Tym razem zwracają się do mieszkańców miasta z pytaniem o to, jakie tereny zielone chcieliby mieć wokół siebie.

Od kilku lat spoglądamy z wielkim zaniepokojeniem na działania Urzędu Miejskiego w Suwałkach, związane m.in. z wycinką zdrowych drzew, tworzeniem jednorodnych terenów zielonych, gospodarowaniem wodą oraz zmniejszaniem strefy wysp zieleni w centrum Suwałk. Przykłady z innych miast dowodzą, że przy odpowiedniej pielęgnacji oraz zagospodarowaniu zasobów przyrodniczych możliwa jest, nienarażająca obywateli na niebezpieczeństwo, obecność w przestrzeni miejskiej zarówno kwietnych „dzikich” łąk, jak i sędziwych drzew. Taki kierunek gospodarowania zielenią wpływa korzystnie na estetykę miasta, jakość powietrza, poziom hałasu oraz temperaturę, co jest szczególnie ważne w czasach dynamicznych zmian klimatu – wskazują w treści petycji inicjatorzy akcji.

Podjęcie określonych działań i mądra polityka są szczególnie ważne w obecnej sytuacji hydrologicznej kraju. Suwałki i Suwalszczyzną nie są wyjątkami.

Na czym zależy autorom petycji? Wnioskują o obsadzenie miasta drzewami, krzewami oraz łąkami, ze szczególnym naciskiem na centrum miasta, które w tej chwili staje się „betonową” pustynią, a także o zredukowanie powierzchni rabat kwiatowych, donic itp. na rzecz roślin wieloletnich i łąk kwiatowych; o ograniczenie koszenia trawników do niezbędnego minimum, a także, gdzie to możliwe, zamianę ich na łąki kwietne. Łąki kwietne są coraz popularniejszym rozwiązaniem w miastach – ich utrzymanie oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Są odporne na suszę i dobrze znoszą mocne nasłonecznienie, nie wymagają podlewania – zużycia wody.

Dowiedz się więcej na temat inicjatywy – tu także możesz podpisać petycję.

Kolejnym krokiem autorów petycji jest dialog z mieszkańcami. W tym właśnie celu powstała ankieta dotycząca wizji zieleni w mieście.

Ankieta poniżej:

2 KOMENTARZE

Leave a Reply