06 VIII 2018, Suwalki - UM - Sesja Nadzwyczajna - radny Jacek Juszkiewicz © 2018 Wojciech OTLOWSKI

Przewodniczący klubu PiS w suwalskiej Radzie Miasta, Jacek Juszkiewicz, w imieniu swoim i innych radnych, wystosował do prezydenta Suwałk prośbę o wsparcie lokalnych przedsiębiorców w jeszcze większym niż dotychczas zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miejsc pracy.

Radny proponuje całkowite zwolnienie z czynszu za wynajem lokali użytkowych miasta i spółki ZBM przez przedsiębiorców utrzymujących miejsca pracy. Jak zaznacza Juszkiewicz – oferowane przez prezydenta Suwałk, Czesława Renkiewicza propozycje w tym zakresie “są znacząco niewystarczające”. – Odroczenie płatności, obniżenie jej lub rozłożenie na raty nie rozwiązuje problemu. Tak jak zwolnienie z czynszu na skutek zawieszenia działalności. Zawieszenie działalności to często wcześniejsze zwolnienia pracowników, a chyba nie o to nam wszystkim chodzi – przekonuje w piśmie.

Druga propozycja to całkowite zwolnienie od opłat za dostawy ciepła, wody i odprowadzanie ścieków pracodawców, którzy utrzymają miejsca pracy. Trzecim ułatwieniem, proponowanym przez Klub Radnych „Prawa i Sprawiedliwości”, jest całkowite zwolnienie z opłat drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność na targowisku miejskim przy ul. Sejneńskiej. – Dotychczasowa propozycja wspomnianego zwolnienia dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów, które zawiesiły działalność. Nam chodzi o przeciwdziałanie zawieszaniu działalności. Lepiej prowadzić działania prewencyjne niż ratownicze. Lepiej pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy niż później zastanawiać się, jak wspierać ich odtwarzanie – zaznacza radny.

Innym rozwiązaniem zdaniem Jacka Juszkiewicza ma być całkowite zwolnienie pracodawców utrzymujących miejsca pracy z podatku od nieruchomości. – Kluczową sprawą jest wspomniane tutaj utrzymanie miejsc pracy i pomoc na etapie „walki” o ich zachowanie, a wszelkie zwolnienia po zawieszeniu działalności gospodarczej mogą być uzupełnieniem naszej propozycji – dodaje.

Radny PiS wskazuje również potrzebę zadbania o miejsca pracy w samym Urzędzie Miasta, ale i w instytucjach oraz spółkach podległych. W imieniu swojego klubu radny zaznacza też, że wynagrodzenia nauczycieli suwalskich szkół, realizujących proces nauczania w formule online, należy wypłacać w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień.

Treść całego pisma poniżej:

Dodaj komentarz