Miasto Suwałki przystępuje do przygotowania i opracowania nowego dokumentu pn. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030”. Dokument ten zdefiniuje na nowo założenia polityki rozwojowej miasta w perspektywie do roku 2030, stanowiąc platformę dla wszelkich działań zmierzających do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców oraz funkcjonowania gospodarki lokalnej.

Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Miasta na kolejne lata. W związku z tym samorząd zaprasza do wypełnienia anonimowej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Suwałk i ma na celu właściwe zdiagnozowanie obszarów społeczno-gospodarczych ważnych dla rozwoju Suwałk w latach 2021-2030. Wyniki badania ankietowego posłużą do opracowania strategii rozwoju miasta.

Uzupełnioną ankietę należy przesłać w terminie do 24.04.2020 r. na adres email: bmaksimowicz@um.suwalki.pl

Tu można pobrać ankietę.

Leave a Reply