Służba Więzienna włączyła się w akcję pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga, mającą na celu pozyskiwanie środków ochrony osobistej dla potrzebujących. Od początku kwietnia codziennie sześciu osadzonych z Aresztu Śledczego w Suwałkach bierze udział w programie resocjalizacyjnym „Zamaskowani”, w ramach którego szyją maseczki.

Źródło: kpt. Joanna Boratyńska

– W miarę naszych możliwości odpowiadamy na apele o pomoc dla tych, którzy potrzebują środków ochrony osobistej. Wykazując solidarność pomiędzy służbami, solidarność międzyludzką, poczucie współodpowiedzialności, empatię i bezinteresowną pomoc codziennie przekazujemy na rzecz potrzebujących instytucji bawełniane maseczki ochronne. Dotychczas przekazaliśmy 1200 maseczek na potrzeby takich podmiotów jak: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (500 sztuk), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach (100 sztuk), Dom Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach (200 sztuk), Komenda Powiatowa Policji w Augustowie (50 sztuk),Wojskowa Komanda Uzupełnień w Suwałkach (100 sztuk), Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku (50 sztuk), 14 Pułk Przeciwpancerny w Suwałkach (100 sztuk), Komenda Miejska Policji w Suwałkach (100 sztuk) – podsumowuje kpt. Joanna Boratyńska.

Zapotrzebowanie na otrzymanie darmowych maseczek można zgłaszać do Aresztu Śledczego za pośrednictwem maila: as_suwalki@sw.gov.pl.

Fot. Areszt Śledczy w Suwałkach, kpt. Joanna Boratyńska

Leave a Reply