Ośrodek Kultury w Sejnach podpisał dziś umowę na realizację projektu “Modernizacja Ośrodka Kultury w Sejnach” w ramach Programu “Infrastruktura domów kultury” finansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Budżet sejneńskiego projektu wynosi 120 500,00 zł, w tym 95 000,00 zł to przyznana dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach realizacji zadania zaplanowane jest wykonanie kompletnej DOKUMENTACJI technicznej dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Kultury w Sejnach: architektonicznej, budowlanej, wykończenia (aranżacji) wnętrz, sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, ppoż  oraz pozostałych branżowych, specyfikacji i kosztorysów.

Oznacza to, że po zaplanowanej na ten rok termomodernizacji budynku OK, powstanie pełna dokumentacja, która pozwoli na staranie się o środki na dalsze remonty OK: w pierwszej kolejności wnętrz obecnego budynku, a następnie rozbudowy o nowe skrzydło od strony południowej, w kierunku parkingu.

Budynek ośrodka zaprojektowany w latach 60. XX w., a wykonany i oddany do użytku w latach 70. po raz pierwszy od tamtej pory przejdzie gruntowny remont i modernizację.

Termomodernizacja realizowana w 2020 roku, obejmie głównie budynek OK od zewnątrz: ocieplenie, elewację, wentylację, wymianę okien, rynien i parapetów, zagospodarowanie terenu, wejście dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. Ze struktur wewnątrz budynku podczas planowanych prac wymienione zostaną jedynie: oprawy oświetleniowe i instalacja c.o.

Dlatego w ramach dotowanego przez MKiDN projektu jest już przygotowywana dokumentacja na dalsze prace modernizacyjne, które umożliwią spełnienie wymogów współczesnych norm dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciw pożarowej oraz pozwolą na dalszy rozwój wielopłaszczyznowej działalności ośrodka. W 2019 r. do przeprowadzenia pilnej modernizacji, pod groźbą wyłączenia budynku z użytku wezwała straż pożarna.

Realizacja projektu znacząco zwiększy estetykę i funkcjonalność obiektu oraz jego potencjał w prowadzeniu działalności kulturalnej na miarę XXI wieku.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

Dodaj komentarz