Przyjęcie mieszkańców Suwałk przez prezydenta i zastępców w sprawach skarg i wniosków realizowane będzie tak jak wcześniej, czyli w każdy wtorek (od dnia 26 maja) w godzinach od 14.00 – 16.00 – po uprzedniej rejestracji.

Rejestrację lub zgłoszenie przyjęcia interesanta w sprawie skarg i wniosków prowadzi: sekretariat prezydenta, pok. nr. 102, ul. Mickiewicza 1. Rejestrację lub zgłoszenie można dokonać osobiście, telefonicznie tel. (87) 562 81 02 lub elektronicznie pod adresem: sekretariat@um.suwalki.pl.

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy lub przyjęcia w wyznaczonym dniu są niemożliwe, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach od 14.00 – 16.00.

Przyjęcie interesantów przez Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk i zastępcę Łukasza Kurzynę odbywać się będzie w pok. 101, ul. Mickiewicza 1. Przyjęcie interesantów przez zastępcę Ewę Sidorek odbywać się będzie w pok. 109, ul. Noniewicza 71A.

Spotkania odbywać się będą z zachowaniem zasad obsługi i zachowania rygorów sanitarnych: osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczką, szalikiem, apaszką, itp.), dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych.

Prezydent i jego Zastępcy również zobowiązują się do noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej, częstej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, interesanci będą przyjmowani przez prezydenta Suwałk i jego zastępców pojedynczo. Osoby oczekujące na korytarzu powinny zachowywać bezpieczne odległości minimum 1,5 metra.

Prezydent Suwałk oraz jego zastępcy mają prawo odmówić obsługi i poprosić petenta o załatwienie sprawy drogą korespondencyjną lub elektroniczną.

Jeżeli spawa pozwala na załatwienie jej drogą elektroniczną lub korespondencyjną należy w pierwszej kolejności korzystać z takiego rozwiązania.

Leave a Reply