Dzięki nowym rozwiązaniom więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy. Ze zwolnień ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł.

– Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać osoby prowadzące działalność, które zdecydowały się na jej rozpoczęcie przed 1 kwietnia br. Przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, przekracza co prawda 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 000 zł. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały opłacone – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Nowa odsłona tarczy uprawnia do świadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia br. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Należy wykazać 15-proc. spadek przychodu. Gdy składamy wniosek w maju to przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. w stosunku od przychodu uzyskanego w marcu.

Postojowe po raz kolejny

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskujący. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

– Warto podać we wniosku swoje aktualne dane kontaktowe. W razie wątpliwości nasz pracownik skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek – dodaje rzeczniczka.

Leave a Reply