Od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe, będą mogli je rozpocząć lub kontynuować, w przypadku gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii.

Leczenie uzdrowiskowe na podstawie potwierdzonego w oddziale wojewódzkim skierowania będzie przysługiwać tym pacjentom, którzy:

·         mają potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca – realizacja odbywa się na podstawie tego skierowania,

·         mieli rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca,

·         musieli przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu pandemii (turnus leczniczy trwał poniżej 15 dni),

oraz kolejnym pacjentom oczekującym na rozpoczęcie leczenia.

Ważne: Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w punktach pobrań zwanych drive-thru. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Jak podkreśla Adam Niedzielski, prezes NFZ – o tym, gdzie wykonać takie badanie pacjenta poinformuje pisemnie właściwy oddział wojewódzki NFZ. Oddział wskaże adresy punktów pobrań oraz godziny, w których osoba oczekująca na rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego, będzie mogła poddać się badaniu.

Wynik testu przed wyjazdem przekaże pacjentowi uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu – uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

Szczegółowe informacje oraz adresy punktów pobrań, w których można wykonać test, dostępne są na stronie Podlaskiego NFZ https://www.nfz-bialystok.pl/aktualnosci-oddzialu/uzdrowiska-wznawiaja-swoja-dzialalnosc/

oraz pod bezpłatnym numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800- 190- 590.

Ważne wskazówki dla pacjentów :

– każdy, kto po 15 czerwca wyjedzie do uzdrowiska dostanie w najbliższych dniach list od NFZ – w liście będą wszelkie instrukcje postępowania, nie trzeba teraz kontaktować się z NFZ, to niczego nie przyspieszy

– każdy, kto dostanie list z informacją o wyjeździe do uzdrowiska 6 dni przed wyjazdem musi wykonać test na obecność koronawirusa

– negatywny wynik testu będzie „przepustką” na wyjazd do uzdrowiska

– test będzie bezpłatny, należy go wykonać w mobilnym punkcie pobrań, wystarczy mieć dowód tożsamości i numer PESEL.

Leave a Reply