Do 31 października można przesyłać zgłoszenia do udziału w V edycji konkursu „BizneSÓWKI – zaPARKuj swój Biznes”, którego organizatorem jest Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach oraz Prezydent Miasta Suwałk. To konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W bieżącym roku BizneSÓWKI odbędą się w szerszej formule, jaką jest Suwalski Tydzień Przedsiębiorczości. Przez tydzień – od poniedziałku do piątku (16-20 listopada) będą odbywały się organizowane przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód oraz Urząd Miejski w Suwałkach przedsięwzięcia adresowane do przedsiębiorców oraz młodzieży, aby w czwartek i piątek zakończyć to Forum Biznesowym Pogranicza.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Zwycięskie pomysły biznesowe nagrodzone zostaną finansowym wsparciem: 1 miejsce – 7000 zł, 2 miejsce – 5000 zł, 3 miejsce – 3000 zł.

Finał konkursu oraz prezentacja swoich pomysłów biznesowych przed komisją konkursową odbędzie się 16 listopada w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach.

Szczegółowe informacje: akademia@park.suwalki.pl oraz pod numerem telefonu 87 564 22 34. Więcej o szczegółach konkursu w regulaminie.

Leave a Reply