Terytorialsi wciąż pomagają

0
80

Od 235 dni żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej prowadzą operację przeciwkryzysową wymierzoną w pandemię koronawirusa. Średnio jest w nią zaangażowanych ponad 100 Terytorialsów dziennie.

Wojska Obrony Terytorialnej, w tym 1 Podlaska Brygada OT, weszły do działania 6 marca br., czyli w dwa dni od wykrycia pierwszego w Polsce przypadku zakażenia koronawirusem. Aktualnie WOT prowadzą operację „Trwała Odporność”, która skupia się na gaszeniu ognisk wirusa. Zgodnie z realizowaną przez rząd strategią przeciwkryzysową działania WOT w najbliższym czasie będą skupiać się na wsparciu dwóch (z trzech) obszarów.

Obszar 1: wsparcie personelu służby zdrowia

Głównym celem w tym obszarze jest odciążenie i zluzowanie personelu medycznego, aby mógł skupić się na bezpośredniej opiece nad pacjentami.

Punktem ciężkości w obecnej fazie operacji jest pobieranie wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Nie jest to nowe zadanie, ponieważ żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT mają w tym zakresie doświadczenia wyniesione z operacji „Odporna Wiosna”.

Od czwartku (22 października) do poniedziałku (26 października) Terytorialsi pobrali 1160 wymazów. Nowością w obecnym procesie jest metoda działania. Terytorialsi pobierają wymazy głównie w punktach zlokalizowanych przy szpitalach. Na tę chwilę takich punktów jest 12 w naszym województwie: dwa w Białymstoku oraz po jednym w Choroszczy, Łapach, Augustowie, Sejnach, Suwakach, Łomży, Grajewie, Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach.

Poza pobieraniem wymazów żołnierze WOT mierzą temperaturę oraz kierują ruchem pacjentów w 16 placówkach medycznych na terenie województwa.

W odpowiedzi na apel dyrekcji we wtorek 27 października służbę w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku rozpoczął ratownik medyczny – podoficer z plutonu medycznego brygady.

Ponadto Terytorialsi wspierają także pracowników pięciu stacji inspekcji sanitarnej m.in. w pracach biurowo-administracyjnych, wprowadzaniu danych do systemu oraz doręczaniu decyzji do osób skierowanych na kwarantannę.

Od piątku 23 października ośmiu żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady OT pracuje przy budowie szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Obszar 2: wsparcie seniorów

Od marca br. żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT wspierają ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe w dystrybucji żywności. Są to zarówno dostawy paczek z produktami spożywczymi, jaki i gorących obiadów, a także transporty kilkutonowych ładunków pomiędzy bankami żywności. W pierwszej połowie roku Terytorialsi dostarczyli w ten sposób 318 ton żywności.

W nowej strategii koordynacją wsparcia nadal zajmować się będą ośrodki pomocy społecznej. To do nich (lub poprzez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11) kierować się powinni seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny, znajomych czy sąsiadów. W ten proces zaangażowani będą także wolontariusze, harcerze, strażacy OSP. Potencjał WOT zostanie uruchomiony – wyłącznie na wniosek MOPS/GOPS – dopiero po wyczerpaniu innych możliwości.

Od marca br. pod szczególną opieką 1 Podlaskiej Brygady OT pozostaje 20 kombatantów. Realizacja tego zadania spoczywa na lokalnych koordynatorach, którzy utrzymują z kombatantami kontakt telefoniczny będąc w gotowości do realizacji podstawowych potrzeb. Terytorialsi pomagali m.in. w zakupach oraz realizacji recept.

Obszar 3: Wsparcie WOT zamówisz online

„Platforma Wsparcia WOT” to aplikacja webowa dostępna pod adresem: www.pomocwot.ron.mil.pl, mogą z niej korzystać tylko zarejestrowane podmioty. Aby dokonać rejestracji należy wysłać email z wnioskiem o rejestrację na adres: pomocwot(at)mon.gov.pl, w odpowiedzi wnioskodawca otrzyma wiadomość z prośbą o przesłanie szczegółowych danych niezbędnych do rejestracji. Po przejściu rejestracji użytkownik otrzymuje pełen dostęp do usługi.

Całkowity nadzór nad składanymi wnioskami mają wojewodowie. Oni lub wskazane przez nich osoby zobowiązani są do oceny każdego wniosku oraz ostatecznie jego zatwierdzenia bądź odrzucenia. Zatwierdzony wniosek trafia bezpośrednio do brygady właściwej dla rejonu realizacji wniosku.

Od 17 października br. Wojska Obrony Terytorialnej ponowie przeszły w tryb działań przeciwkryzysowych. Oznacza to zawieszenie do końca roku dwóch podstawowych form szkolenia: szkoleń rotacyjnych (weekendy) oraz zintegrowanych (14-dniowe). Nadal prowadzone są szkolenia kandydatów do służby: podstawowe (16-dniowe, dla osób bez złożonej przysięgi wojskowej) oraz wyrównawcze (8-dniowe, dla żołnierzy rezerwy).

Leave a Reply