Miasto Suwałki dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej realizuje projekt dzięki któremu realizowane są zajęcia edukacyjne związane z ochroną i poprawą zdrowia wśród dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Oprócz tego dzieci korzystają z nowoczesnych rozwiązań jak urządzenia VR, magiczne podłogi i magiczne ściany. Dzięki temu udaje się połączyć aktywność z edukacją.

Projekt „Healthy Boost”  jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego. Przykładowo w Przedszkolu nr 8 odbywają się m. in.: ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami arteterapii i treningu relaksacyjnego, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami psychoterapii muzycznej i terapii ręki, gimnastyka korekcyjna z elementami Integracji Bilateralnej oraz zajęcia sportowe z elementami Sensoplastyki.

Zajęcia odbywają się również w Szkołach Podstawowych nr 2 oraz 5. Są tam realizowane: ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami terapii pedagogicznej, ćwiczenia ruchowe z Integracją Sensoryczną, w rytmie melodii – zajęcia taneczno – ruchowe, gry i zabawy – rywalizacje sportowe w grupach.

Wszystkie zajęcia, które odbywają się w ramach projektu Healthy Boost są doskonałą formą upowszechniania sportu oraz nawyków zdrowego żywienia wśród dzieci. Doskonalą umiejętności i nawyki z zakresu sportu i rekreacji, rozwijają zainteresowania sportowe. Rozbudzają zainteresowania wśród dzieci oraz organizują ich czas wolny.

Warto zaznaczyć, że jednym z celów działań pilotażowych projektu Healthy Boost był zakup urządzeń VR, 2 magicznych podłóg i 1 magicznej ściany. Dzieci w wieku przedszkolnym używają zakupiony sprzęt podczas zajęć edukacyjnych, dzięki któremu z łatwością opanowują nowe umiejętności, łącząc tym samym aktywną edukację z dobrą zabawą.

Fot. źródło: UM w Suwałkach

Leave a Reply