Do 25 stycznia można zgłaszać do Urzędu Miejskiego uwagi dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej pierzei ulicy Wigierskiej, od ulicy 1 Maja do ulicy Utrata w Suwałkach. Mieszkańcy niskich, jednorodzinnych domów obawiają się, że projekt został stworzony na ich niekorzyść – w przyszłości otwierając furtkę deweloperowi do stworzenia tam osiedla kilkukondygnacyjnych bloków z podziemnymi parkingami.

Jedna z mieszkanek ulic Wigierskiej zaapelowała o nagłośnienie tematu. Wyłożony w terminie od 2 grudnia 2020 roku do 8 stycznia 2021 do wglądu zainteresowanych projekt planu zagospodarowania przestrzennego zakłada również poszerzenie tej ulicy. I to druga kwestia, której obawiają się mieszkańcy rejonu Śródmieście Południe, którzy sądzą, że przebudowa ulicy i utworzenie tam ścieżki rowerowej może odbyć się kosztem wyburzenia kilku nieruchomości. Ostatnia szansa, aby zabrać głos w sprawie planu, to proces zgłaszania uwag – trwający do 25 stycznia br.

Suwalczanka, która napisała do naszej redakcji, obawia się, że plan inwestycyjny i prognoza odziaływania miejscowego planu na środowisko zupełnie nie przystają do obszaru niskiej zabudowy jednorodzinnej. – Ulica Wigierska jest jedną z najstarszych ulic w mieście, z najstarszymi domami drewnianymi. W proponowanym projekcie jest wiele przekłamań, np. że domy są w złym stanie technicznym. Siedem z dziewięciu domów zaznaczonych w strefie przyszłej drogi jest wyremontowanych lub trwa ich modernizacja – przekonuje suwalczanka (imię i nazwisko do wiadomości redakcji), dodając, że prognoza oddziaływania na środowisko nie uwzględnia rosnących przy Wigierskiej starych drzew i innych zwierząt, prócz ptaków, których domem są np. sąsiadujące z tym obszarem tereny nadrzeczne. Główną obawą mieszkanki ul. Wigierskiej i jej sąsiadów jest jednak plan budowy w tamtej części Suwałk bloków o 3-4 kondygnacjach, z podziemnym parkingiem i lokalami handlowo-usługowymi.

O projekt budowy osiedla w sąsiedztwie niskich domków zapytaliśmy Urząd Miejski w Suwałkach. Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta Miasta twierdzi, że Ratusz „nie posiada żadnych informacji na temat zainteresowania tymi nieruchomościami przez jakiegokolwiek dewelopera. – Nie mogę potwierdzić tego, czy jest tam planowana inwestycja deweloperska – zaznacza Kamil Sznel, dodając, że również w kwestii ewentualnych wyburzeń ostatnie słowo będzie należało do właścicieli nieruchomości, nie do Miasta Suwałki.

Sprawdź poniżej szczegóły projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapoznaj się z treścią uchwały i prognozą odziaływania na środowisko.

Podpisz petycję.

4_2_Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko 4_2_Tekst_uchwaly

2 KOMENTARZE

  1. Urząd miasta kłamie!!!! Oni wszystko wiedza!!! Pod dewelopera z sejneńskich robią plan!!! On ma tam już cześć działek!!! Czemu ludzi oklamujecie i robicie z nich wariatów?

Leave a Reply