Po burzliwej dyskusji radnych mamy i rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i rondo Suwalskich Wolontariuszy. Rok 2021 ma kolejnego, oprócz Andrzeja Wajdy patrona – jest nim Teofil Noniewicz.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w środę, 27 stycznia obecny był również poseł PiS, Jarosław Zieliński, który – o czym informowaliśmy wczoraj – wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego interpelację w sprawie przywrócenia statusu drogi ekspresowej inwestycji na odcinku Augustów – Białystok. Poseł zabrał głos w sprawie szczepień i inwestycji. Jarosław Zieliński wspomniał, że sam przeszedł koronawirusa („przez 4 tygodnie ta choroba mnie czołgała”). – Czekaliśmy i czekamy na lek, czekaliśmy na szczepionkę. Wreszcie jest, ale kiedy pojawiła się możliwość zaszczepienia, to ujawniły się problemy – dodał poseł, wspominając o małej liczbie jednostek ochrony zdrowia w Suwałkach, w których można się zaszczepić. Poseł rozmawiał z lekarzami i dyrektorami jednostek ochrony zdrowia – efektem może być zwiększenie liczby punktów szczepień do 12 na terenie miasta. Druga kwestia poruszona przez Jarosława Zielińskiego dotyczyła wspomnianej już wyżej sieci dróg ekspresowych w północno-wschodniej Polsce. Poseł apelował, aby nie konfrontować ze sobą analizowanych wariantów przebiegu Via Carpathii przez Ełk lub przez Raczki, ponieważ obie drogi są potrzebne do dobrego skomunikowania województwa. – Nie prowadźmy działań konfrontacyjnych. Nie wiadomo, czym ta walka się skończy – argumentował poseł, apelując o kumulację energii i zrozumienie potrzeby współpracy.

W czasie na wnioski i oświadczenia radnych zgłoszono zagadnienia dotyczące m.in.: słownika biograficznego, oferty szkół średnich, ew. odwołania wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach, nadawania nazw rondom i ulicom miasta, promocji narciarstwa biegowego i nieodśnieżonych chodników.

Większością głosów została przyjęta uchwała dotycząca ustanowienia roku 2021 na trenie Miasta Suwałk Rokiem Teofila Noniewicza. Przypomnijmy, że w tym roku przypada 170. rocznica urodzin Noniewicza, który dzięki swojej ofiarności i pracy społecznej, zyskał ogromny autorytet suwalczan. Był jednym z założycieli Suwalskiego Lekarskiego Towarzystwa Naukowego, Straży Ogniowej Ochotniczej, Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego, Polskiej Czytelni Naukowej oraz przez wiele lat wiceprezesem Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności w Suwałkach. Był współtwórcą klubu pod nazwą „Resursa Obywatelska” w budynku resursy. W klubie tym zorganizował pierwszą bibliotekę publiczną na Suwalszczyźnie. Został wybrany prezesem pierwszej Rady Miejskiej w Suwałkach.

Znacznie bardziej problematyczne okazały się projekty uchwał dotyczące nadania nazw rondom w Suwałkach. Po długiej dyskusji, pełnej emocji, radni zdecydowali, że rondo przy zbiegu ulic Leśnej i Utraty będzie nosić nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z kolei nazwę Suwalskich Wolontariuszy będzie nosić rondo przy skrzyżowaniu ulic Reja i Daszyńskiego. W dyskusji radni podnosili argumenty związane z inicjatywą w kontekście politycznym (rondo WOŚP), wydzielania organizacji i dzielenia wolontariuszy, poszukiwania kompromisu (rondo Suwalskich Wolontariuszy). Sławomir Sieczkowski nazwał kłótnię o nazwy ronda „pracą na akord, godzącą w powagę organu”. Radny Marek Zborowski-Weychman podkreślał z kolei, że kłótnia nosi znamiona szkalowania integracji i zaangażowania młodych ludzi – wolontariuszy. Jacek Juszkiewicz nawoływał do kompromisu, który miałby polegać na uwzględnieniu wszystkich wolontariuszy, a nie tylko tych, którzy działają podczas WOŚP-u. Jarosław Schabieński podsumował oba głosowania, komentując, że radni dokonali segregacji i wykluczenia. – Mamy rondo WOŚP i „całej reszty” – skomentował.

Radni głosowali również nad nadaniem stadionowi lekkoatletycznemu imienia Jadwigi Olbryś – suwalskiej urzędniczki, pełniącej przez niemal 40 lat służbę w lokalnym samorządzie, w którym była związana głównie ze sportem. Zajmowała się nadzorem nad organizacjami działającymi w obszarze kultury fizycznej, sprawami dotyczącymi współzawodnictwa szkolnego, tworzyła i realizowała system przyznawania stypendiów, nagród indywidualnych i zespołowych, wyróżnień za wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Radny Kamil Klimek przekonywał, że Jadwiga Olbryś była niezwykłą urzędniczką, dzięki której zaangażowaniu mamy w Suwałkach nowoczesne obiekty sportowe i wydarzenia na poziomie ogólnokrajowym i międzynarodowym. Głosy dotyczące projektu uchwały były podzielone – nie wszyscy radni uznali, że urzędniczka powinna zostać upamiętnienia w ten sposób.

W zainteresowaniu radnych znalazł się także temat pomocy przedsiębiorcom dotkniętym przez pandemię koronawirusa. W projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia za część 2021 roku znalazły się zapisy dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Projekt uchwały był kontynuacją wcześniejszego zwolnienia od podatku od nieruchomości, z którego skorzystało 25 podatników na łączną kwotę 166.258 zł. Według prognozy z pomocy może skorzystać w tym roku ponad 50 podmiotów, a łączna kwota zwolnienia od podatku za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. wyniesie około 280 tys. złotych.

Radni zajęli się również ustaleniem opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez samorząd, określeniem maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku, czy określeniem zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom.

Leave a Reply