Po cieszącej się powodzeniem wystawie rzeźb i instalacji „Wokół Czarnej Hańczy”, wielofunkcyjna, nowoczesna przestrzeń Galerii Sztuki Stara Łaźnia SOK posłuży tym razem do zaprezentowania obrazów z przeszłości Suwałk. Na fotografiach Radosława Krupińskiego zobaczymy zamrożone w podzielonych kadrach obrazy wybranych momentów życia z ostatnich 30 lat Suwałk. Dwumetrowe pasy płótna, przedstawiające życie codzienne miasta, nabierają czasem impresyjnego charakteru witraży, czasem zaś sennego marzenia.

Wielkoformatowe realizacje fotograficzne, składające się na tę wystawę, to obrazy życia codziennego ujęte, z jednej strony, w alegoryczne zestawy z opowieścią, a z drugiej zaś, w wyglądające jak witraże, impresyjne obrazy miejskich zaułków. Fotografie zostały ubrane w formę wysokich, dwumetrowych pasów płótna, składających się na większe obrazy fotograficzne. Tak podzielona na części rzeczywistość, która mimo tego, że pierwotnie została zarejestrowana w reporterski sposób, tu została pokazana w formie sugerującej wielkoformatowe, impresyjne płótna. Te artystyczne wizje migawkowych ujęć z codziennego życia miasta, powstały w okresie ostatnich trzydziestu lat (1988-2020). Wystawa będzie prezentowana w Galerii Sztuki Stara Łaźnia Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. A. Wajdy 3 od 8 stycznia do 14 marca 2021 roku ( z wyłączeniem na czas trwania pandemicznych ograniczeń w działalności galerii) oraz w przestrzeni wirtualnej galerii fotografii virturama.pl do końca marca 2021 r.

Autorem wystawy jest Radosław Krupiński, fotograf i kurator wystaw fotograficznych, animator życia kulturalnego i artystycznego Suwalszczyzny, nauczyciel fotografii. W latach 80. i 90. ub. wieku współpracował z interdyscyplinarną grupą artystyczną SDS (sdsart.eu); prowadził (razem ze Stanisławem J. Wosiem) klub fotografików PAcamera CLUB (od 1990 r.) oraz Galerię Fotografii PAcamera w Suwałkach (1990-1999), której był pierwszym kierownikiem i kuratorem wystaw. Założył Galerię Fotografii im. Edwarda Hartwiga w Domu Pracy Twórczej w Wigrach (pod patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików), którą prowadził w latach 2007-2012. Był fotoreporterem prasy lokalnej na Suwalszczyźnie (1987-1998, Tygodnik Suwalski, Tygodnik Północny, Krajobrazy) oraz fotografem prasowym i studyjnym (m.in. etatowy fotograf wydawnictw koncernu Agora w Warszawie w latach 1999-2002, oraz wydawnictwa Murator w Warszawie, w latach 2003-2004). W 2004 r. założył suwalską Małą Szkołę Fotografii, jako formę działalności gospodarczej oraz stowarzyszenie zwykłe (od 2019 r.). Obecnie jest również wykładowcą Akademii Fotografii w Białymstoku. To laureat znaczących konkursów fotograficznych (m.in.: Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej, Biennale Krajobrazu Polskiego, Konfrontacje Fotograficzne); brał udział w ponad 50 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest autorem wielu realizacji fotograficznych o charakterze komercyjnym (dla m. in.: IKEA, Galerie Handlowe CENTRUM Warszawa, Volkswagen Polska) oraz publikacji wydawniczych (ilustracje albumowe i prasowe, katalogi, foldery) i internetowych (strony firm i użytkowników indywidualnych). Specjalizuje się w fotografii studyjnej – portretowej i reklamowej.

Wystawa jest realizowana w ramach stypendium Miasta Suwałki na rok 2020 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami.

Leave a Reply