To kolejne już dofinansowanie, które suwalski samorząd pozyskał na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla szkół. Wyposażenie za niemal 500 tys. złotych trafi do trzech suwalskich placówek: Zespołów Szkół nr 4 i 6 oraz do Zespołu Szkół Technicznych.

Zakupy będą możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”.

Z powodu pandemii szkoły  uczestniczące w projekcie nie mają możliwości zorganizowania zaplanowanych w ramach projektu wycieczek edukacyjnych, wyjazdów studyjnych, wizyt w fabrykach czy zajęć na uczelni wyższej. Ograniczone funkcjonowanie szkół spowodowało, że zaplanowane zadania mogły by się nie odbyć. Miasto wystąpiło więc do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z prośbą,  aby środki finansowe przeznaczone na te działania wykorzystać na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, narzędzia, urządzenia i sprzęt do praktycznej nauki zawodów, laptopy, meble szkolne i sprzęt multimedialny.

Wartość zakupu nowych pomocy dydaktycznych i sprzętu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach to 165.617,95 zł, w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach to kwota 130.310,32 zł, w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach to kwota 129.116,00 zł.

Koronawirus opróżnia miejską kasę. Wydatki sięgają ponad 3,3 mln złotych (infografika)

Leave a Reply