Ta kwota to tylko część dużego wsparcia w wysokości blisko 5,5 mln złotych, które zostało rozdzielone pomiędzy szkoły w województwie podlaskim. Na Suwalszczyźnie z pieniędzy skorzystają cztery szkoły z gmin Suwałki i Przerośl.

Każdy z tych projektów ma kilka podobnych komponentów – jest to albo doposażenie pracowni przedmiotowych (w tym w sprzęt komputerowy), podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauczania z wykorzystaniem metody eksperymentu, a także zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne, matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe lub języki obce.

Partnerski projekt gmin Suwałki i Przerośl dotyczy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Płocicznie, Starym Folwarku, Przerośli oraz Pawłówce. Łącznie wsparciem będzie objętych 310 dzieci oraz 65 opiekunów. Dzięki pozyskanemu wsparciu powstanie m. in. międzyszkolna pracownia fizyczna szkoły w Płocicznie, z której będą korzystać cztery szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Suwałki. Wartość projektu to ponad 1 mln zł, a dofinansowanie wynosi blisko 930 tys. zł. Działania będą prowadzone do grudnia 2022 roku.

Leave a Reply