Tym razem Szpital Wojewódzki w Suwałkach w partnerstwie ze Szpitalem w Mariampolu przez dwa lata realizował projekt dotyczący danych wrażliwych.

Na „Współpracę na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania” oba szpitale otrzymały wsparcie Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Całkowity budżet projektu wynosił ponad 430 tys. euro, z czego 250 tys. euro trafiło do Suwałk.

Szpitale dzięki pozyskanym środkom miały bezpiecznie gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane wrażliwe, w szczególności dane osobowe i  medyczne. Działania projektowe obejmowały m. in.: wizyty studyjne, szkolenia i warsztaty oraz zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania. W placówkach pojawiły się firewalle, urządzenia zapobiegające utracie danych oraz system kolejkowy, który został zintegrowany ze szpitalnym systemem informatycznym.

Leave a Reply