Po raz kolejny projekt Suwalskiego Ośrodka Kultury pn. „Mistrzyni Sabina Knoch uczy tkać wielonicielnicową tkaninę lnianą”, związany z zachowaniem tradycji tkackich Suwalszczyzny został wysoko oceniony przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zdobywając dofinansowanie z programu „Kultura Ludowa i Tradycja”. W planach są warsztaty, spotkania, wystawa i wydawnictwo.

Na zdj. Sabina Knoch, fot. Bogusław Wasilewski

Zainteresowanie tkactwem wśród mieszkańców i odwiedzających Suwalszczyznę turystów jest coraz bardziej zauważalne, dlatego Suwalski Ośrodek Kultury kontynuuje dotychczasowe działania zmierzające do ochrony i popularyzacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny, jakim jest tkackie rzemiosło. Tkane na tradycyjnych krosnach tkaniny mają ogromne walory artystyczne, a dzięki swojej artystycznej unikalności i użytkowemu pięknu, cenne dla ocalenia lokalnych tradycji od zapomnienia.

Przedsięwzięcie ma na celu ochronę zanikających tradycji tkackich regionu i przywracanie ich środowisku lokalnemu (wiejskiemu i miejskiemu). W ramach projektu planowane są, cieszące się wielką popularnością, nieodpłatne warsztaty praktyczne polegające na bezpośrednim przekazie wiedzy i umiejętności między Mistrzem a osobami szczególnie zainteresowanymi kontynuacją rzemiosł tkackich na Suwalszczyźnie. Zajęcia poprowadzi ostatnia czynna tradycyjna tkaczka tkaniny wielonicielnicowej, dwuosnowowej i sejpaków z Suwalszczyzny – Sabina Knoch ze Szczepek koło Augustowa. W projekcie będą mogły uczestniczyć osoby dorosłe i seniorzy, a udział w warsztatach będzie nieodpłatny. Jeżeli sytuacja pandemiczna w kraju pozwoli, zostaną zorganizowane nieodpłatne warsztaty prostych technik tkackich dla uczniów suwalskich szkół.

Dotychczasowe warsztaty i spotkania tkaczek przyciągnęły grono zaangażowanych uczestników, którzy wzięli udział w 320 godzinach szkolenia. Ubiegłoroczna edycja (2020 r.), której teoretyczna część była realizowana w formie nauki zdalnej. pozostawiła po sobie internetowy ślad dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Na kanale YouTube Suwalskiego Ośrodka Kultury dostępnych jest sześć wirtualnych warsztatów z Sabiną Knoch, wprowadzających w tajniki tego tradycyjnego rzemiosła.

Sabina Knoch urodziła się w 1952 roku we wsi Szczepki. Od najmłodszych lat pomagała matce Stanisławie przygotowywać nici i krosna do tkania. Mama pani Sabiny tkała całe życie – worki, chodniki, prześcieradła, płótno na koszule. Jeszcze przed wojną umiała tkać sejpaki – najpierw na wąskich krosnach, a później na szerokich. Samodzielnie tkać zaczęła w 1977 roku na zamówienie rodziny i sąsiadów. Tworzy chodniki, kilimy, sejpaki (wywodzące się z tradycji litewskiej), tkaniny wielonicielnicowe i dwuosnowowe oraz sejpaki. Jest jedną z nielicznych już tkaczek wykonujących tkaniny o lokalnych wzorach tradycyjnych. Jej prace odznaczają się wysokim poziomem technicznym. Bierze udział w festynach i kiermaszach. Na różnego rodzaju pokazach tkactwa ludowego prezentuje technikę pracy przy krośnie oraz własnoręcznie wykonane wyroby. Edukuje młodzież i dorosłych w Suwalskim Ośrodku Kultury. Prace Sabiny Knoch znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Leave a Reply