Hodowla zwierząt gospodarskich związana jest bezpośrednio z koniecznością produkcji wysokiej jakości pasz w ramach funkcjonowania gospodarstwa rolnego. To właśnie w gospodarstwie rolnym powstaje zdecydowana większość pasz oraz pożywienia dla zwierząt gospodarskich, w szczególności dla bydła.

Materiał partnera.

Hodowla zwierząt gospodarskich związana jest bezpośrednio z koniecznością produkcji wysokiej jakości pasz w ramach funkcjonowania gospodarstwa rolnego. To właśnie w gospodarstwie rolnym powstaje zdecydowana większość pasz oraz pożywienia dla zwierząt gospodarskich, w szczególności dla bydła.

Ma to oczywiście w dużej mierze wymiar ekonomiczny, a jednocześnie daje gwarancję, że pasze zostały wykonane z zachowaniem najwyższej jakości, a także zgodnie ze standardami. Jakość pasz, jakie podaje się zwierzętom ma bardzo duży wpływ na to w jaki sposób wygląda hodowla, jakie dzienne przyrosty osiągają poszczególne zwierzęta.

Pasze i kiszonki dla zwierząt najwyższej jakości

Ponadto jakość pasz dla bydła bezpośrednio przekłada się ogólne wyniki produkcji, a także na wydajność krów mlecznych. Tym samym inwestycja w wysokiej jakości pasze objętościowe dla zwierząt, a w szczególności dla bydła i krów mlecznych niesie za sobą konieczność wykorzystania w tym celu jak najwyższej jakości produktów oraz dodatków i materiałów, między innymi takich jak folia do okrywania pryzm kukurydzy lub preparaty do kiszenia. Użycie doskonałej jakości produktów tego typu pozwala znacząco podnosić jakość uzyskanej paszy, a jednocześnie ma bardzo pozytywny wpływ na smak paszy. Tym samym zyskujemy pewność, że zwierzęta będą pobierać ją znacznie chętniej.

Przeczytaj również: Jakie pasze są najlepsze do karmienia krów mlecznych

Okrywanie pryzm kiszonki z kukurydzy

Po wykonaniu prac związanych z cięciem kukurydzy na kiszonkę, a także uformowaniu i ubiciu pryzmy konieczne jest jej jak najszybsze okrycie folią. Okrywanie pryzm kukurydzy folią jest konieczne.

Przede wszystkim folia do kiszonki z kukurydzy powala na właściwy przebieg procesów fermentacyjnych wewnątrz przymy. Tym samym z kukurydzy tworzy się kiszonka, która na tego typu pryźmie będzie mogła przetrwać bardzo długo.

Jednocześnie dzięki wysokiej jakości folii kiszonkarskiej BÖCK kiszonka z kukurydzy jest w pełni zabezpieczona przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. W szczególności dotyczy to skrajnie niskich oraz wysokich temperatur powietrza. Wysokiej jakości folia kiszonkarska BÖCK (Folię możesz zamówić u Agro-Tech Junoszynhttps://agrotech-junoszyn.pl/bock-silosysteme/bock-blue-9/) jest w stanie zapewnić optymalne warunki wewnątrz pryzmy w przedziale temperatur powietrza od minus 70 stopni do plus 50 stopni Celsjusza.

Jest to ogromna przestrzeń przedziałowa, która gwarantuje dla naszego klimatu bardzo wysoką odporność na działanie zarówno bardzo silnego upału jak i silnych mrozów.

Warto zatem wybierać folię kiszonkarską BÖCK, którą tworzy aż dziewięć warstw. Jest to gwarancją jej wytrzymałości nie tylko pod naciskiem, ale także w przypadku rozciągania. Warto, aby wybrana przez nas folia kiszonkarska uwzględniała także indywidualne możliwości oraz warunki w naszym gospodarstwie rolnym. Wówczas uda nam się uniknąć stosunkowo wysokich strat w kiszonce z kukurydzy.

Ponadto wysokiej jakości pasze dla zwierząt mają swoje bezpośrednie przełożenie w ich nie tylko wydajności, ale także w zdrowotności. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku, kiedy zależy nam na podniesieniu jakości naszego stada, a jednocześnie chcemy poprawić jego uwarunkowania genetyczne.

Niskie straty kiszonki z kukurydzy

Warto zadbać już podczas tworzenia kiszonki z kukurydzy, aby nie dochodziło do stosunkowo wysokich strat, zarówno podczas procesu produkcji kiszonki z kukurydzy, jak i po jej zakończeniu. Świadome i dobre przechowywanie kiszonki z kukurydzy powinno skutecznie doprowadzić do zminimalizowania strat w związku z zachowaniem jej wysokiej jakości odżywczej. Bardzo często pojawiająca się niebieska pleśń w kiszonce z kukurydzy najczęściej jest wynikiem niedostatecznie dobrze zbitej kiszonki z kukurydzy. Ponadto może ona wynikać z dostania się do wnętrza pryzmy powietrza.

Powietrze powoduje rozwój bakterii oraz infekowanie nimi coraz większych obszarów kiszonki z kukurydzy. Wówczas występuje grzanie się kiszonki z kukurydzy. Rosnąca temperatura obniża wartość całej paszy, a jednocześnie może sprawić, że koniecznie będzie jej całkowite usunięcie. Jak wiadomo ciepła kiszonka z kukurydzy nie nadaje się do karmienia dla bydła, gdyż może powodować poważne choroby.

Tym samym zepsuta kiszonka z kukurydzy stanowić może bardzo wysokie straty finansowe. Kiedy kiszonka z kukurydzy gnije należy odrzucić wszystkie zepsute partie, aby nie rozprzestrzeniały się jeszcze bardziej. Ponadto warto sprawdzać czy zagrzewanie się kiszonki nie występuje zaraz po okryciu jej folią do kiszonki. Dbanie o wysoką jakość pasz w produkcji zwierząt gospodarskich ma pozytywne efekty widoczne między innymi w zdrowotności zwierząt.

Leave a Reply