Z dużym opóźnieniem, ale jest – pierwszy tom Suwalskiego Słownika Biograficznego, a w nim trzystuletnie dzieje miasta, opisane poprzez losy ludzi – 459 mieszkańców, których życie związane było z rozwojem grodu nad Czarną Hańczą.

W Suwalskim Słowniku Biograficznym znalazły się biogramy ludzi związanych z Suwałkami, którzy – jak mówi Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, wydawcę tomu – odcisnęli w historii miasta swoje piętno. Są wśród nich: artyści i naukowcy, politycy i budowniczowie, prezydenci Suwałk, dziennikarze, konspiratorzy i wojskowi, lekarze i nauczyciele, organizatorzy życia kulturalnego i społecznicy, duchowni różnych wyznań. Dla przykładu: obok Szczepana Mieczysława Geniusza, urodzonego w Raczkach budowniczego Kanału Sueskiego, w słowniku znaleźli się: Wawrzyniec Gałaj, pianista Jerzy Lalewicz, pierwszy drukarz w Suwałkach – Antoni Lentecki, ostatni rabin Suwałk – Dawid Lifszyc, artystka Małgorzata Malinowska, „ojciec” izraelskiej gospodarki Pinchas Sapir, nie mniej znany Abraham Stern, czy wreszcie właścicielka pensji Kazimiera Żulińska. Autorzy słownika – w sumie 33 osoby, a wśród nich: Andrzej Matusiewicz, Krzysztof Skłodowski, Jarosław Schabieński, Maciej Ambrosiewicz, Wojciech Batura, Zbigniew Fałtynowicz, Eliza Ptaszyńska, Magdalena Wołowska-Rusińska, Tadeusz Radziwonowicz – nie zapomnieli rzecz jasna o najbardziej znanych i zasłużonych dla Suwałk postaciach.

O Suwalskim Słowniku Biograficznym mówi Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach:

Spotkanie promujące Suwalski Słownik Biograficzny odbędzie się pod koniec września. Osoby zainteresowane nabyciem tomu, mogą kontaktować się z Muzeum Okręgowym w Suwałkach: telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68; pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl; listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki. Realizacja zamówień: wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815 (80 zł).

Fot. Niebywałe Suwałki

Leave a Reply