Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach odnotowuje duży wzrost zainteresowania służbą wojskową. Dlatego ogłasza nową ofertę szkoleniową pt. „FERIE w MUNDURZE”. Mowa o naborze do terytorialnej służby wojskowej (tsw) w suwalskim 12. batalionie lekkiej piechoty.

Wszyscy zainteresowani szkoleniem w Wojskach Obrony Terytorialnej powinni zarejestrować się na Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego www.zostanzolnierzem.pl. Z kandydatami, którzy zarejestrują się na portalu, nawiązany zostanie kontakt telefoniczny. Rekruter WKU zaprosi ochotnika do Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR), które swoje prace prowadzi raz w miesiącu w siedzibie WKU (ul. Wojska Polskiego 21a). Najbliższe kwalifikacje do służby wojskowej w ramach WCR w Suwałkach, podczas którego ochotnicy przejdą badania psychologiczne i lekarskie planowane są w terminie 13-14 grudnia 2021 r.

Harmonogram szkolenia przedstawia się następująco:

– 16-dniowe szkolenie podstawowe: 18-19.12.2021 r. (2dni) oraz kontynuacja w terminie 23.01 – 05.02.2022 r. (14 dni) – dla osób bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego;
–  8-dniowe szkolenie wyrównawcze: 18-19.12.2021 r. (2 dni) oraz kontynuacja w terminie 31.01 – 05.02.2022 r. (6 dni) – przeznaczona żołnierzom rezerwy po odbytym przeszkoleniu wojskowym.

Szkolenie wojskowe organizowane podczas ferii zimowych to oferta skierowana głównie do uczniów, studentów i nauczycieli. Podczas szkolenia przyszli Terytorialsi nabędą umiejętności z zakresu poruszania się w terenie z wykorzystaniem map i kompasu, poruszania się w marszu ubezpieczonym, opanują zasady udzielania pomocy medycznej na polu walki, poznają elementy walki wręcz, obsługę radiostacji oraz zasady strzelania.

Żołnierzowi tsw, za każdy dzień ćwiczenia, przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 117,14 zł. Ponadto 411 zł za gotowość do służby w okresie miesiąca. Łącznie za odbycie dwóch dni ćwiczeń w miesiącu otrzymuje on kwotę 645,28 zł netto. Za 16-dniowe szkolenie podstawowe to około  2,5 tys. zł. Ilość miejsc w suwalskim 12. batalionie lekkiej piechoty jest ograniczona.

Szczegółowe informacje na temat tsw można uzyskać w WKU w Suwałkach pod nr tel. 261347357 lub na stronie internetowej www.wkusuwalki.wp.mil.pl.

Leave a Reply