W czwartek, 18 listopada w Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach odbył się finał kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. To akcja międzynarodowa, której symbolem jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają właśnie ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej w obszarze zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

W Suwałkach kampania realizowana jest po raz drugi, partnerem kampanii jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W listopadzie miały miejsce prelekcje w szkołach z udziałem przedstawicieli instytucji państwowych, spotkania z osadzonymi w zakładach karnych oraz inne działania mające na celu zwrócenie uwagi na prawa dziecka, godność, wychowanie w szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Cykliczna (coroczna) realizacja różnorodnych działań poprzez poruszane treści oraz swój zasięg kształtuje świadome postawy wobec przemocy i jej przeciwdziałaniu.

Pracownicy socjalni, policjanci, psycholodzy, przedstawiciele służby więziennej oraz inni zaangażowani specjaliści udzielali wskazówek, jak radzić sobie z problemem przemocy, gdzie poszukiwać pomocy i wsparcia.

Tegoroczne działania są wyjątkowe, ponieważ do ich realizacji włączyło się wielu koalicjantów – MOPR współpracuje z Aresztem Śledczym w Suwałkach oraz Białymstoku, Zakładem Karnym w Białymstoku, Sądem Okręgowym w Suwałkach, Komendą Miejską Policji w Suwałkach jak również Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Państwową Uczelnią Zawodową w Suwałkach, oraz Suwalskim Klubem Sportowym „Wigry” i Akademią Piłkarską Wigry. Akcję promocyjną wsparli artyści i osoby medialne.

Leave a Reply