Rodzicom uczniów szkół podstawowych będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko w wieku do 8. roku życia w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej od 20 grudnia. Zasiłek przysługuje w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało wprowadzane na okres od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r. Można go otrzymać w sytuacji zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek przysługuje także, gdy placówka nie może zapewnić opieki z powodu czasowego ograniczenia w jej funkcjonowaniu w związku z koronawirusem.

– Z opublikowanego 14 grudnia Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki wynika, że dyrektor w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tym czasie, ma obowiązek zorganizować dla nich opiekę w szkole, jeśli rodzice będą o to wnioskować – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

– Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Jednak nie należy się w sytuacji, gdy w tym czasie w domu jest drugi z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny i może zająć się dzieckiem – wyjaśnia rzeczniczka.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Dodatkowy zasiłek z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych wynosi 80 proc. wynagrodzenia i wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj