Do 28 stycznia przyjmowane są zgłoszenia na stanowisko kierownika Referatu Promocji w Wydziale Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Ogłoszenie znaleźć można Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Lista wymagań niezbędnych i dodatkowych stawianych przed kandydatem lub kandydatką nie jest tak rozbudowana jak lista obowiązków. Przed przyszłym kierownikiem Referatu Promocji nie tylko zadania z zakresu promocji miasta i koordynowanie strategii promocyjnych (szczegóły poniżej), ale też typowe zadania rzecznika prasowego, którymi zajmuje się obecnie Biuro Prezydenta Miasta. W ogłoszeniu nie ma niestety informacji na temat wysokości wynagrodzenia przyszłego kierownika.

Do obowiązków przyszłego kierownika lub przyszłej kierownik należeć będzie m. in.: opracowywanie i realizacja strategii promocji Miasta Suwałki oraz kreowanie marki Miasta Suwałki, inicjowanie i inspirowanie własnych przedsięwzięć promocyjnych miasta oraz wspieranie promocyjne organizatorów imprez, odbywających się na terenie miasta, planowanie, koordynowanie i nadzór nad kampaniami promocyjnymi, informacyjnymi i społecznymi z udziałem miasta, promocja inwestycyjna miasta (terenów inwestycyjnych i możliwości inwestowania), promocja przedsiębiorczości, tworzenie i administrowanie ofertami inwestycyjnymi, obsługa inwestorów i podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w mieście oraz przygotowywanie w tym zakresie stosownych materiałów promocyjnych, promocja turystyczna miasta i współpraca w tym zakresie z Centrum Informacji Turystycznej, Wydziałem Kultury i Sportu, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi w branży turystycznej; a także: wykonywanie zadań z zakresu obsługi prasowej i koordynowanie polityki informacyjnej Prezydenta i Urzędu, opracowywanie strategii komunikowania związanej z sytuacjami kryzysowymi, analizowanie wyników z konsultacji społecznych, badań i sondaży przeprowadzanych na terenie Miasta w celu ich wykorzystania do budowania strategii komunikacyjnej, przygotowywanie wystąpień i pism okolicznościowych, a nawet prowadzenie obsługi fotograficznej na potrzeby własnych wydawnictw, miejskiego serwisu internetowego i profili na portalach społecznościowych, bieżące monitorowanie i zapoznawanie się z treścią publikacji prasowych dotyczących miasta i działalności samorządu oraz informowanie Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika oraz naczelników właściwych wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o ważniejszych publikacjach na ten temat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj