Czy będzie to organizacja pozarządowa czy firma – na razie nie wiadomo. Dotychczasowy operator schroniska zerwał umowę i z końcem roku wycofał się z długoletniej współpracy z suwalskim Urzędem Miejskim. Nie krył przy tym, że jego decyzja związana była z krytyką jego działalności.

Schronisko w Suwałkach nie zostanie zamknięte. Prezydent miasta podjął decyzję o podpisaniu umowy dzierżawy obiektu z jego właścicielem, Bogdanem Laurynem. Taka umowa została podpisana 31 grudnia 2021 r. i opiewa na kwotę 23 tys. złotych miesięcznie.

Jak tłumaczy Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta Miasta – zgodnie z zapisami porozumienia, przejęcie schroniska nastąpi do 28 lutego 2022 r. Do tego czasu opiekę nad zwierzętami w schronisku sprawować będzie nadal Bogdan Lauryn.

Nowy operator schroniska zostanie wyłoniony w przetargu i to on zajmie się opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich odłowem. Termin ogłoszenia przetargu nie jest znany. Ratusz ogranicza się do określenia – „w najbliższym czasie”.

Miasto wydzierżawi schronisko. Kto je poprowadzi?

Schronisko w Suwałkach zostanie zamknięte? Co stanie się z psami?

Leave a Reply