Ratusz przyjmuje oferty na prowadzenie schroniska w Suwałkach – na bazie prywatnych obiektów, wcześniej wykorzystywanych do tego celu. Na kompleksową opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz ich odłów w 2022 roku zostanie przeznaczona kwota 550 tys. zł brutto.

Dodatkowo, na najbliższej – styczniowej sesji Rady Miejskiej zostanie podjęta uchwała dotyczącą współpracy miasta Suwałki i gmin: Suwałki, Przerośl, Wiżajny, Puńsk, Rutka-Tartak, Bakałarzewo, Jeleniewo, Szypliszki oraz Miasta Sejny, w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenów tych gmin. Podstawowa stawka pobierana od gmin – za samą gotowość przyjęcia zwierząt – wyniesie 500 zł w skali miesiąca. Dodatkowe opłaty będą związane z wyżywieniem przebywających w schronisku zwierząt; prowadzeniem pielęgnacji i profilaktyki oraz opieki medycznej i leczenia zwierząt; ich chipowania, itp.

Nowy operator, kalkulując koszty prowadzenia schroniska od marca do grudnia 2022 roku, musi uwzględnić również opłaty za bieżące funkcjonowanie schroniska – wyliczone na około 2 tys. zł miesięcznie, wynagrodzenie osób w nim zatrudnionych, koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków, zużycia energii elektrycznej, konserwacji urządzeń, ubezpieczenia obiektów schroniska, zakupu leków, środków czystości i środków dezynfekcji, remontów.

Obowiązkiem nowego opiekuna schroniska będzie również działanie promujące adopcję zwierząt – tu oczekiwania są ograniczone do minimum – wystarczy strona internetowa, na której zamieszczane będą zdjęcia wszystkich znajdujących się w schronisku bezdomnych zwierząt, aktualizowana co najmniej raz w miesiącu. Nowy operator będzie musiał współpracować z organizacjami pożytku publicznego w zakresie wolontariatu lub organizować wolontariat we własnym zakresie. Do jego obowiązków należeć będzie również prowadzenie działań edukacyjnych – np. organizacja dni otwartych schroniska, czy akcji plakatowych lub ulotkowych.

Miasto szacuje, że w ciągu roku liczba psów przyjętych do schroniska nie powinna przekroczyć liczby 250 sztuk, a kotów – 10 sztuk w ciągu roku. Zastrzega jednocześnie, że to wyłącznie wartości szacunkowe.

Co ważne, operator nie będzie ponosić kosztów dzierżawy obiektu – z dotychczasowym właścicielem schroniska miasto podpisało stosowną umowę w tym zakresie.

Oferty można składać do Urzędu Miejskiego do dnia 1 lutego 2022 r.

Wkrótce rozpocznie się poszukiwanie podmiotu, który poprowadzi schronisko

Leave a Reply