21 VI 2019; Wigierski Park Narodowy © 2019 Wojciech Otłowski

Wiosną w Wigierskim Paru Narodowym dzieje się wiele – i to nie tylko w przyrodzie, bo jest to też dobry czas na przeprowadzenie remontów, na modernizacje i nowe inwestycje. W tym roku plany są i bogate, i ciekawe. Docenią je turyści odwiedzający WPN, w tym także osoby niepełnosprawne, ale też ci, którzy z różnych powodów zdecydują się na wirtualną wyprawę w to miejsce.

W ramach działań finansowanych ze środków własnych zaplanowana została rozbudowa parkingu w Krzywem. To jedno z najpopularniejszych miejsc w Wigierskim Parku Narodowym – licznie przybywają tu zarówno grupy zorganizowane, jak i turyści indywidualni chcący zwiedzić wystawę przyrodniczą w Dyrekcji Parku oraz ścieżki edukacyjne „Las” i „Suchary”, niedaleko znajduje się popularna plaża nad jeziorem Czarnym. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem w sezonie letnim istniejący parking pękał w szwach, dlatego ma być on powiększony.

Z kolejnego planu zadowoleni będą turyści przybywający nad Wigry na nieco dłużej, bo przewidywana jest odbudowa pomostu i zejścia na Jastrzębach, czyli największym i najpopularniejszym polu biwakowym WPN nad Wigrami.

Wirtualne odwiedziny w Wigierskim Parku Narodowym umożliwia kamera umieszczona na platformie widokowej w Bryzglu. Kolejna taka kamera znajdzie się na wieży widokowej w Kruszniku, czyli na najwyższej wieży widokowej WPN-u. Wyremontowany zostanie też popularny punkt widokowy nad jeziorem Wigry, czyli Binduga – pierwszy z przystanków Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej.

Pracownicy WPN-u liczą na środki ze źródeł zewnętrznych. Przygotowany został projekt do Funduszu Leśnego na modernizację infrastruktury turystycznej, a w przypadku otrzymania dofinansowania zostaną zrealizowane między innymi następujące działania: odbudowa kładki na torfowisku na ścieżce edukacyjnej Jeziora, wymiana tablicy i ogrodzenia na Bindudze, stworzenie miejsc postojowych (Krzywe, Gawarzec, Leszczewek), remont szlaku rowerowego nad jeziorem Muliczne czy remont kładki w dolinie Czarnej Hańczy.

Zaplanowana została również modernizacja wystawy etnograficznej „Ocalić od zapomnienia” – w ramach projektu finansowanego z Unii Europejskiej „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”. W 2021 r. budynek został wyremontowany i przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2022 r. wykonana zostanie renowacja eksponatów i aranżacja wystawy na nowo. Nowa ekspozycja ma zostać oddana do zwiedzania we wrześniu.

Został złożony również projekt edukacyjny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W ramach grantu pracownicy WPN-u chcą pozyskać środki na wydanie publikacji, m. in. przewodnika dla wędkarzy oraz organizację imprez edukacyjnych: konkursu wędkarskiego i gry terenowej.

WPN stara się również o pozyskanie środków z PFRON-u w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”. Głównym zadaniem tego projektu jest wypracowanie modelu dostępnego parku narodowego/krajobrazowego jako elementu oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane działania będą przeprowadzane w dwóch głównych lokalizacjach: w budynku Dyrekcji WPN oraz na planowanej trasie dla osób ze specjalnymi potrzebami w Krzywem.

Działania w ramach grantu będą obejmowały budowę toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku WPN, wykonanie instalacji umożliwiających kontakt głosowy i wzrokowy z pracownikami WPN oraz wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w pętlę indukcyjną – ułatwienie dla osób niedosłyszących.

Dzięki tym funduszom możliwe będzie dostosowanie wystawy przyrodniczej „Nad Wigrami” dla osób ze specjalnymi potrzebami – pojawią się tablice z symbolami do komunikacji alternatywnej, przygotowana zostanie strefa odpoczynku, poprawione oznakowania eksponatów. Ponadto wykonana będzie tablicy z planem tyflograficznym budynku, pojawią się ciekawe eksponaty – okazy dermoplastów – zwierząt do poznawania dotykiem.

Wśród zaplanowanych dzięki funduszom z PFRON-u jest zakup defibrylatorów AED oraz zestawów do udrażniania dróg oddechowych oraz doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego w sprzęt dedykowany osobom ze specjalnymi potrzebami: rowery elektryczne, przyczepki rowerowe, rower rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie terenowe dziecięce i wózek elektryczny.

Pozyskane środki umożliwiłyby stworzenie zaplecza do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami: organizację zajęć dla grup ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakup pomocy do zajęć edukacyjnych stacjonarnych i terenowych.

Ważnym i cennym działaniem jest przygotowanie trasy dla osób ze specjalnymi potrzebami: niedowidzących, poruszających się na wózkach, osób z ograniczoną sprawnością ruchową, osób starszych i z małymi dziećmi.

Trasa będzie zaczynać się bezpośrednio przy budynku Dyrekcji WPN. Dzięki temu przejście trasą będzie mogło stanowić ważny element grupowych zajęć edukacyjnych przeprowadzanych w budynku, jak również zwiedzania przez osoby indywidualne. Trasa została zaplanowana w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne wyjście w teren oraz dotarcie do miejsc atrakcyjnych przyrodniczo jak największej grupie osób ze specjalnymi potrzebami.

Przewiduje się udostępnienie kładek na istniejącej ścieżce edukacyjnej „Las”. Kładki prowadzą przez las podmokły i stanowią niezwykle atrakcyjny punkt na trasie. Wymagają jednak modernizacji dla poprawy bezpieczeństwa poruszania się osób niedowidzących i z ograniczeniami ruchowymi. Dalsza część planowanej trasy prowadzić będzie do jeziora dystroficznego Suchar II. (wykonane byłoby tam miejsca odpoczynku). Dla osób z większą mobilnością zaplanowane jest ustawienie ławek w kilku miejscach wzdłuż ścieżek edukacyjnych. Na trasie powstaną też punkty informacyjne z mapą tyflograficzną, tablicą ze znakami do komunikacji alternatywnej oraz ogólną informacją dla osób korzystających z trasy.

Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, zaplanowano przeszkolenie pracowników Parku z zakresu bezpieczeństwa, obsługi i edukacji osób ze specjalnymi potrzebami oraz przeprowadzanie audytu strony internetowej pod kątem dostępności.

Mamy nadzieję, że nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i będziemy mogli lepiej przystosować Wigierski Park Narodowy na przyjęcie osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami” – mówi Paulina Pajer-Giełażys, referent techniczny z WPN-u.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj