Od czasu powstania hali Suwałki Arena, inwestycji w infrastrukturę sportową w takiej wysokości w naszym mieście nie było. Dzięki niemal 30 mln zł dofinansowania z „Polskiego Ładu” w czterech suwalskich Szkołach Podstawowych nr 2, 5, 7 i 10 wkrótce rozpoczną się prace budowlane związane z modernizacją bądź rozbudową bazy sportowej.

Inwestycje zrealizowane zostaną przez dwie spółki – REM-BUD i Panorama Obiekty Sportowe. Najwięcej czasu pochłonie remont basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach – tam prace zakończą się dopiero w 2024 r. Termin zamknięcia modernizacji „Orlików” i budowy boiska przy „piątce” upłynie w październiku 2022 r.

Mówi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk:

Podpisane umowy dotyczą następujących inwestycji:

Szkoła Podstawowa nr 5: „Budowa boiska do piłki nożnej trawy syntetycznej o wym.60x100m, bieżni, boiska do piłki plażowej, 2 skoczni, rzutni wraz z zapleczem”. Inwestycję zrealizuje firma REM-BUD Sp. z o.o. Wartość kontraktu 12 848 731,22 zł brutto. Termin zakończenia 31.10.2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 5:  „Przebudowa i remont bloku sportowego (2 duże i 2 małe sale gimnastyczne i sala do zajęć korekcyjnych wraz z zapleczem szatniowym”. Inwestycję zrealizuje firma REM-BUD Sp. z o.o. Wartość kontraktu 7 233 537,70 zł brutto. Termin zakończenia 31.10.2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 2: „Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 37x55m”. Inwestycję zrealizuje firma Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Wartość kontraktu 1 024 291,11 zł brutto. Termin zakończenia 31.10.2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 7: „Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 52x96m”. Inwestycję zrealizuje firma Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Wartość kontraktu 1 672 729,89 zł brutto. Termin zakończenia 31.10.2022 r.

Kompleksowy remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10 o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostałej infrastruktury. Inwestycję zrealizuje firma REM-BUD Sp. z o.o. Wartość kontraktu 16 509 994,80 zł brutto. Termin zakończenia 24.03.2024 r.

Łączna wartość 5 kontraktów to dokładnie: 39 289 284,72 zł. Dofinasowanie z Funduszu „Polski Ład” to: 29 898 000 zł.

Leave a Reply