Reklama

Ratusz nadal szuka naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Data:

- Reklama -

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Suwałkach – trwa konkurs na naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Osoby zainteresowane pełnieniem tej funkcji mogą składać dokumenty do 12 grudnia 2022 r.

Osoba pracująca na tym stanowisku odpowiadać będzie za szeroko rozumianą ochronę środowiska, ale także nadzór nad spółkami komunalnymi Miasta Suwałki.

Poszukiwana jest osoba z wykształceniem wyższym magisterskim (preferowane kierunki: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne, menadżerskie, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, energetyka), posiadająca minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym, która zna ustawy: o samorządzie gminnym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o gospodarce komunalnej, kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, i) biegła umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i pakietu MS Office.

Lista obowiązków poszukiwanego naczelnika jest bardzo długa. Osoba kierująca tym wydziałem będzie musiała m.in.: opracowywać programy ochrony środowiska miasta; prowadzić sprawy z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem, ochrony wód, gleby i ziemi; prowadzić nadzór w zakresie prawidłowego postępowania ze ściekami komunalnymi; zajmować się procedurami administracyjnymi związanymi z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych; monitorować zamknięte składowiska odpadów; podejmować działania służące popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody; prowadzić sprawy związane z usuwaniem drzew i krzewów wymagających
zezwolenia; nadzorować utrzymanie koryta i nabrzeży rzeki Czarna Hańcza; prowadzić sprawy związane z utrzymywaniem zwierząt na terenie miasta – w tym z zakresu zwalczania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wydawać zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne; nadzorować funkcjonowanie cmentarza komunalnego i targowisk. A to nadal nie wszystko.

Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (link bezpośredni tutaj).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Wydział Ochrony Środowiska wciąż bez naczelnika

W drugim konkursie na stanowisko naczelnika w Wydziale Ochrony...

Wydział Ochrony Środowiska bez naczelnika

Konkurs na naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej...

Komunikacja miejska coraz droższa, ale będą nowe połączenia

Komunikacja miejska w Suwałkach jesienią przejdzie metamorfozę. Szykują się...