Reklama

Nie każdy skorzysta z przyznania i wypłaty emerytury za okres wsteczny

Data:

- Reklama -

Pandemia sprawiła, że wiele osób zrezygnowało z odwiedzania urzędów, w tym ZUS-u. Wśród nich znaleźli się również tacy, którzy nie złożyli na czas wniosku o emeryturę, rentę bądź inne świadczenie o podobnym charakterze. Z różnych przyczyn nie mogli lub nie chcieli tego robić w okresie trwania epidemii. To właśnie dla nich wprowadzono możliwość przyznania świadczenia z datą wsteczną.

Aby to było możliwe, do wniosku muszą dołączyć druk ERO. Z tego uprawnienia nie skorzystają osoby, które mimo uzyskania uprawnień do emerytury chciałyby ją pobierać lecz nadal pozostają w stosunku pracy.

– Ponieważ aktualnie trwa stan zagrożenia epidemiologicznego, nadal można stosować druk ERO, składając do ZUS-u wniosek o przyznanie emerytury lub renty. Jednak w przypadku osób, które wprawdzie osiągnęły już powszechny wiek emerytalny, ale nadal nie rozwiązały stosunku pracy, podjęcie wypłaty świadczenia nie będzie możliwe – informuje Katarzyna, Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa.

Wniosek o emeryturę można złożyć 30 dni przed spełnieniem uprawnień. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie ukończy wiek emerytalny, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat i udowodni jakikolwiek okres podlegania ubezpieczeniu, ZUS obliczy i przyzna emeryturę. Jednak wypłata świadczenia nastąpi dopiero po ustaniu stosunku pracy i złożeniu świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy o pracę. Prawo do emerytury, to nie to samo, co prawo do pobierania świadczenia. Można złożyć wniosek o przyznanie emerytury i nadal pracować. Wówczas ZUS emeryturę naliczy i wyda decyzję o jej przyznaniu, ale nie wypłaci świadczenia, do czasu rozwiązania wszystkich umów o pracę.

Uzyskanie „statusu” emeryta i kontynuowanie zatrudnienia wiąże się w przypadku takiej osoby z pewnymi przywilejami. Daje możliwość otrzymania legitymacji emerytalnej i korzystania z przysługujących seniorom zniżek.

Ważną informacją jest również to, że ustawa, która daje prawo do złożenia wniosku za okres wsteczny, nie przewiduje możliwości wskazywania daty, od której osoba uprawniona mogłaby żądać ustalenia lub ponownego ustalenia wysokości świadczenia. – Wypełniając wniosek, nie można wskazywać konkretnej daty. ZUS po dołączenie do wniosku oświadczenia przyzna lub przeliczy emeryturę od dnia powstania prawa do świadczenia, ale nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r. – wyjaśnia rzeczniczka.

Czym innym jest nabycie uprawnień do świadczenia, a czym innym jego wypłata. Aby ZUS mógł wypłacić emeryturę, wymagane jest rozwiązanie stosunku pracy. W sytuacji, gdy ubezpieczony rozwiązuje umowę o pracę przed zakończeniem miesiąca, to w celu uzyskania wypłaty za ten miesiąc konieczne jest złożenie świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy o pracę do końca miesiąca, w którym ustało zatrudnienie. Jeżeli spóźni się i złoży dokument w kolejnym miesiącu może skorzystać z dołączenia druku ERO, by wypłata emerytury nie była podjęta w kolejnym miesiącu, lecz w tym, w którym stosunek pracy ustał.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane