Reklama

Źródliska – tam „płynie” tradycja

Data:

- Reklama -
Na zdj. zespół Grodi (źródło: www.grodi.lv).
Na zdj. zespół Grodi (źródło: www.grodi.lv).

VI Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródliska” odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia w Dowspudzie koło Raczek i w Suwałkach. W programie i muzyka, i tradycja – w dodatku w formie atrakcyjnych rekonstrukcji.

Oto nadchodzi tak długo wyczekiwany Festiwal „Źródliska”. Tegoroczna edycja dotyczy obrzędów czasu letniego: nocy świętojańskiej i obrzędów związanych ze zbiorem zboża chlebnego żyta – dożynek. Przyjeżdżają zespoły rekonstrukcyjne – kultywujące odwieczne obrzędy w wersji autentycznej.

W programie wydarzenia w Dowspudzie: żęcie żyta oraz obrzędy żniwne na polu wg dawnych tradycji różnych narodów w wykonaniu zespołów: „PRAVIENA” z Prawieniszek na Litwie; „GRODI” z Rygi na Łotwie; „ARTAVA” z Ogre na Łotwie i „OYME” z północnej Rosji (7 sierpnia, godz. 11.00 –15.00) oraz zespołów z północno- wschodniej Polski: z powiatu Bielsk Podlaski – „ŻEMERWA”; „PUDLASZANKI” (z gminy Narew) i „MALINKI” (z gminy Orla); „POGRANICZE” z Szypliszk; „GIMTINE” z Puńska. O godz. 16.00 pierwsza rekonstrukcja – przyjęcie symbolicznych wieńców przez dziedzica, zabawa dożynkowa przy portyku dawnego pałacu Paca w Dowspudzie.

W piątek – 8 sierpnia w Dowspudzie tematem przewodnim będzie Kupalnocka. W godz. 10.00-13.00 w sali w szkole w Dowspudzie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla osób zainteresowanych dawną obrzędowością dożynkową i kupalną. Komentarze do zarejestrowanego materiału poprowadzą znakomici eksperci: prof. dr hab. Ihor Władimirowicz Macijewski z Sankt Petersburga; etnomuzykolog, etnolog, kompozytor; Instytut Historii Sztuki Rosyjskiej Akademii Nauk; prof. dr hab. Galina Walentinowna Tawłaj –Macijewska, etnolog, etnomuzykolog; prezes Komisji Folklorystycznej Związku Kompozytorów Białorusi; dr hab. Dalia Urbanavičienė (etnomuzykolog i etnochoreolog); Katedra Etnomuzykologii Litewskiej Akademii Muzycznej w Wilnie; dr hab. Gustaw Juzala z Krakowa; etnomuzykolog i etnolog; Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie oraz dr Tomasz Nowak z Warszawy; etnomuzykolog i choreolog, adiunkt w Zakładzie Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.
O godz. 20.00 nastąpi odtwarzanie dawnych tradycji świętojańskich i kupalnych przez zespoły rekonstrukcyjne „LIKTUŽĖ” z Kowna, „GRODI” z Rygi; „ARTAVA” z Ogre; „OYME” z Rosji; „GIMTINE” z Puńska – nad brzegiem rzeki Rospuda (za ruinami pałacu Paca w Dowspudzie).

Suwalski program taneczny zaplanowano na sobotę – 9 sierpnia. W godz. 12.40 – 15.00 w muszli koncertowej w Parku Konstytucji 3 Maja odbędą się prezentacje folklorystyczne zespołów przybyłych na Festiwal „Źródliska” podczas święta miasta – Dni Suwałk- Jarmarku Kamedulskiego.

Więcej o uczestnikach wydarzenia:

Zespół folklorystyczny „Liktužė” z Kowna:

Zespół specjalizujący się w etnograficznych rekonstrukcjach tradycyjnych obrzędów- zarówno dorocznych, jak i rodzinnych (m. in. tradycje Bożego Narodzenia, zapustów, wielkanocne, na św. Jerzego, Zielonymi Świątkami i in.). Litewskie tradycje świętojańskie ukazują od kilkunastu lat -zarówno na podstawie XIX- wiecznej dokumentacji, jak i własnych badań terenowych. „Liktužė” jest zespołem rekonstruującym tradycje zachodniej Litwy: zarówno regionu Suduva (na terenie którego znajduje się Kowno), jak i szczególnego obszaru leżącego na obecnym pograniczu Litwy i guberni kaliningradzkiej Rosji) – tzw. „Małej Litwy”.
Zespół prezentował swoje programy w wielu krajach Europy.

Zespół „Praviena” z Pravieniškis (nieopodal skansenu w Rumsiskes):

Zespół od lat współpracuje przy rekonstrukcjach tradycji obrzędowych z głównym skansenem Litwy w Rumšiškės koło Kowna, na którego terenie odtwarza tradycyjną obrzędowość doroczną. Zespół wielokrotnie prezentował swoje programy na najważniejszych festiwalach tradycji etnograficznych Litwy, jak i w krajach sąsiednich. Zespół składa się z lokalnych mieszkańców wsi podkowieńskich; część spośród nich prowadzi nadal rodzinne gospodarstwa wiejskie.

Zespół „Grodi” z Rygi:

Zespół „Grodi” specjalizujący się w rekonstrukcji tradycji obrzędowych, istnieje od 30 lat. Występował w wielu krajach europejskich. Prezentuje tradycje dawnej Łotwy – w tym muzyczne (w dorobku ma wiele płyt). W składzie zespołu są m. in. takie dawne łotewskie instrumenty, jak dudy i kokle (instrument nieco podobny do cytry). Jednym z ważnych rekonstrukcji są łotewskie obrzędy zimowe (w tym kolędowanie w archaicznych maskach).

Zespół „Artava” z miasteczka Ogre:

Lokalny zespół folklorystyczny, ukazujący tradycje łotewskiego regionu Łatgalia. Zespół od lat odtwarza tradycyjne obrzędy ludowe swojego regionu. Wielokrotnie ze swymi programami występował na terenie sąsiednich krajów, ukazując autentyczne tradycje swego regionu kulturowego.

Zespół „OYME” (kultura Mordwińców – narodu liczącego ok. 1 mln ludzi; tradycje kulturowe nieco zbliżone do krajów bałtyjskich i Finlandii); z obszaru guberni moskiewskiej:

Zespół „OYME” jest reprezentatywnym przedstawicielem tradycji Mordwińców. Od lat członkowie prowadzą badania dokumentujące tradycje muzyczne i obrzędowe swego narodu, które udokumentowane zostały na szeregu płyt CD oraz DVD. Zespół wielokrotnie występował na festiwalach tradycji etnograficznych wielu krajów europejskich prezentując rekonstrukcje własnych narodowych tradycji (muzycznych i tanecznych) w wersji sprzed wielu wieków (w tym przygotowany do prezentowania na „Źródliskach” wieloczęściowy obrzęd „Powitanie lata”). Członkowie zespołu są w znacznej mierze absolwentami kierunków muzycznych i folklorystycznych.

„Żemerwa” Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Bielsk Podlaski:

Studio folkloru podlaskich Białorusinów „Żemerwa” działa od 2003 r. pod kierunkiem Anny Fionik. Głównym celem działalności grupy jest wychowywanie młodszych pokoleń w duchu przywiązania do tradycji, poprzez naukę pieśni obrzędowych, muzyki instrumentalnej, tańców, udział w obrzędach, warsztatach i ekspedycjach etnograficznych. Studio „Żemerwa” od 2004 r. jest współtwórcą Podlasko-Poleskich Spotkań w Tradycji „Tam po majowuj rosi” i Podlasko-Poleskich Spotkań Żniwnych „Oleń po boru chodit”. „Żemerwa” wydała kilka płyt z zapisami pieśni we własnym wykonaniu oraz nagraniami ekspedycyjnymi. W 2014r zespół opublikował nagrodzony film DVD „Siewca” ukazujące dawne tradycje żniwne ze swych okolic.

„Pudlaszanki” wieś Horodzisko gm. Narew:

Grupa pod kierunkiem Anny Tesluk kultywuje tradycje śpiewaczo-obrzędowe Białorusinów, zamieszkujących okolice Puszczy Ladzkiej (teren parafii prawosławnej w Łosince). W repertuarze posiada m. in. pieśni wiosenne (ohulki, sadońki), sianokosne, żniwne, weselne, chrzcinne, zapustowe.

„Malinki” wieś Malinniki gm. Orla:

Grupa pod kierunkiem Wiery Niczyporuk kultywuje tradycje śpiewaczo-obrzędowe Białorusinów, zamieszkujących wieś Malinniki i okolice. Wykonuje pieśni cyklu rocznego i rodzinnego, a także odtwarza w terenie i na scenie obrzędy, m.in. „na Jurija” i żniwne. Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Orlańskiej wydano zbiór materiałów filmowych z obrzędami w wykonaniu „Malinek”.

Zespół „Pogranicze” z Szypliszk, powiat suwalski:

Zespół istnieje od 33 lat; jest reprezentatywny dla kulturowych tradycji pogranicza polsko- litewskiego. Odtwarza i prezentuje wyłącznie tradycje muzyczne, taneczne i obrzędowe z własnych okolic. Wielokrotny laureat głównych ogólnopolskich festiwali folklorystycznych w Kazimierzu nad Wisłą i w Rzeszowie (konkurs tańca ludowego) – w tym tamtejszych nagród głównych: Grand Prix. Zespół jest zbiorowym laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga. Opublikował kilka płyt CD z własnym repertuarem oraz śpiewniki pieśni ludowych i religijnych z lokalnej tradycji.

Litewski zespół folklorystyczny „Gimtine” z Puńska, powiat Sejny:

Zespół istnieje od 1998r, prezentuje lokalny litewski folklor śpiewaczy, taneczny oraz widowiska obrzędowe (w tym żniwne). Laureat wielu litewskich festiwali tradycji etnograficznych, a także m. in. polskich- m. in. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie k. Zamościa za spektakl „Dożynki we dworze w Krasnogrudzie”. Zespół nagrał szereg płyt dla litewskiego radia i telewizji. Grupa działa pod opieką puńskiego Stowarzyszenia Litewskiej Kultury Etnicznej.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Leave a Reply

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

„Tata” niebawem w kinach. Wygraj bilety na film Anny Maliszewskiej

Film Anny Maliszewskiej, z Erykiem Lubosem w roli głównej,...

Lasy społeczne – ważna ankieta dla mieszkańców Suwałk

Lasy wokół dużych miast mogą zmienić swój charakter -...

W kwietniu w Suwałkach kabaret SMILE. Wygraj zaproszenia!

Już 2 kwietnia 2023 r. w Suwałkach Kabaret SMILE...

Na co zwrócić uwagę przed zakupem laptopa

Laptop to znaczny wydatek, dlatego jego zakup musi być...
%d bloggers like this: