Etiuda filmowa „I nie ma człowieka” najlepsza w ogólnopolskim konkursie

0
126
Etiuda filmowa „I nie ma człowieka” najlepsza w ogólnopolskim konkursie Niebywałe Suwałki 1

 

 

Młodzież z Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wygrała konkurs „Rówieśnicy”. Zespół uczniów znad Czarnej Hańczy okazał się najlepszy z 70 grup biorących udział w projekcie Muzeum Historii Polski i Fundacji BZ WBK. Nagrodzona etiuda filmowa opowiada historię Mariana Piekarskiego, który za uwolnienie sześciu członków AK z Suwalszczyzny zapłacił życiem.

W konkursie zostały przyznane dwie równorzędne pierwsze nagrody w kategorii szkół gimnazjalnych. Jury ujął również film „Bajka” autorstwa uczniów z Gimnazjum nr 3 im. J. Pukowca w Rybniku. Druga etiuda to właśnie „I nie ma człowieka” Zuzanny Bilbin, Joanny Lewoc i Kacpra Rozmysłowskiego z Gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Uczniowie pracowali pod okiem nauczyciela Grzegorza Kalejty.

Konkurs składał się z kilku etapów – młodzież włożyła w swój projekt wiele pracy. W pierwszym etapie jury oceniało 70 zgłoszeń. Do kolejnego etapu przeszło już tylko 6 zespołów, których członkowie uczestniczyli w warsztatach filmowych realizowanych w łódzkiej Szkole Filmowej. 

Prezentacja najlepszej etiudy odbyła się w 1 grudnia w centrum Suwałki Plaza. Jadwiga Orłowska, dyrektor suwalskiej szkoły przed prezentacją powiedziała, że ten film może być promocją miasta i sposobem na przekazanie młodemu pokoleniu postawy umiłowania Ojczyzny. W pracy nad etiudą nieocenioną pomocą okazały się rozmowy z Ireną Pietkiewicz – siostrą Mariana Piekarskiego.

Kim był Marian Piekarski: 

Marian Piekarski ps. Ryś (1927-1946) – w czasie II wojny światowej członek Armii Krajowej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej nie zrezygnował z działalności konspiracyjnej. Zatrudnił się jako fryzjer w suwalskim więzieniu. 12 marca 1945 r. uwolnił sześciu więźniów, członków Armii Krajowej i razem z nimi uciekł. Pozostał w konspiracji. W czerwcu 1946 r., został aresztowany i poddany wyczerpującemu śledztwu, ale nie wydał nikogo. W wyniku pokazowego procesu, w białostockim kinie „Ton”, Marian Piekarski został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 11 września 1946 r. Miejsce pochówku do dzisiaj jest nieznane.

 

Leave a Reply