Drama dla wszystkich

Drama dla wszystkich Niebywałe Suwałki

 

 

W Dramowej Akademii Wolontariackiej są jeszcze wolne miejsca. Warsztaty z udziałem 128 wolontariuszek i wolontariuszy z czterech województw podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego przeprowadzą trenerzy. W zajęciach może wziąć udział każdy, kto  ma w sobie potencjał do zainicjowania ważnej i potrzebnej lokalnie zmiany.

Uczestnicy DAW, po odbyciu serii szkoleń i konsultacji z trenerami dramy, przeprowadzą warsztaty dramowe z wybranymi przez siebie grupami. Taką grupą może być klasa szkolna, młodzież ze świetlicy środowiskowej, pracownicy czy podopieczni domu dziecka, domu pomocy społecznej lub inni.

W każdym województwie odbędą się takie same działania. Najważniejsze z nich to: szkolenie z podstaw budowania kapitału społecznego przez warsztaty edukacyjne, szkolenie z dramy – innowacyjnej metody pracy z grupami, wsparcie dla zespołów wolontariuszy tworzących własne warsztaty dramowe dla wybranych przez siebie grup (tutoring, superwizje) oraz szkolenie „III sektor – wyzwania i szanse”.

Szkolenia i konsultacje poprowadzą wykwalifikowani trenerzy dramy, członkowie Stowarzyszania Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Uczestnicy DAW otrzymają zaświadczenia z liczbą odbytych godzin szkoleń i praktyk oraz ich programem. Mogą je wykorzystać starając się o staż, pracę czy udział w kolejnych programach.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu muszą przygotować się na 4 miesiące ciężkiej pracy. Oprócz pełnoletności DAW nie nakłada żadnych ograniczeń wiekowych i związanych z wykształceniem. Nie jest to też projekt skierowany do profesjonalnych trenerów.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: http://stop-klatka.org.pl/daw/2011-2012/zgloszenie-podlaskie 

 

Dodaj komentarz