Granty na dzieci i młodzież

0
112
Granty na dzieci i młodzież Niebywałe Suwałki

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, będzie mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 r. Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl oraz partnera regionalnego Stowarzyszenia „Tratwa” www.tratwa.pl

Leave a Reply