Walczymy o 10 mln zł

0
111
Mało na sport Niebywałe Suwałki

Rząd nakłada na samorządy coraz więcej obowiązków – obciążeń finansowych przy jednoczesnym obniżaniu ich dochodów. Aby zmienić ten stan rzeczy, Związek Miast Polskich przygotował projekt zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Mieszkańcy z kolei zbierają podpisy.

2179 mieszkańców Suwałk złożyło podpisy pod projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przygotowanego przez Związek Miast Polskich. Daje nam to 3 miejsce pod względem liczby zebranych podpisów w kraju.

Związek Miast Polskich przygotował propozycję wzrost udziału w PIT samorządom oraz przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych JST a Związek Gmin Wiejskich opracował propozycję wprowadzenia subwencji ekologicznej. Działania te są popierane przez Związek Powiatów Polskich i Unię Miasteczek Polskich jako wspólne działanie organizacji samorządowych w obronie samorządowych finansów. Według projektu, samorząd gminy zwiększyłby udziały w PIT z 39,34 proc. do 48,78 proc., powiat z 10,25 proc. do 13,03 %”; za to województwo z 1,60 proc. – do 2,03 proc. Dodatkowo wprowadzona została nowa, ekologiczna część subwencji ogólnej dla gmin, na terenie których znajdują się obiekty i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronione. Dzięki tym zmianom nasze miasto mogłoby zyskać  ponad 10 mln zł.

Najpoważniejszym skutkiem nieprzemyślanych decyzji ustawodawczych będzie zmniejszenie poziomu inwestycji lokalnych i regionalnych, a więc zahamowanie rozwoju Polski. Zbliża się nowa perspektywa unijna, a za nią kolejne środki, które Polska będzie miała szansę wykorzystać na inwestycje, ale wymagają one współfinansowania. Zagrożone są nie tylko inwestycje. Oprócz spadku inwestycji jest zagrożona realizacja bieżących zdań własnych gmin, powiatów i województw, czyli obsługa mieszkańców.

Jeżeli chcesz  przyłączyć się do inicjatywy obywatelskiej, zgłoś się do radnych Rady Miejskiej w Suwałkach, wpisz do formularza: imię nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

Projekt ustawy – http://stawka8mld.pl/wp-content/uploads/2012/07/Obywatelski-projekt-ustawy1.pdf

Na podst. UM w Suwałkach

Strona kampanii: http://stawka8mld.pl

Leave a Reply