Nowy Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców

0
31
Mało na sport Niebywałe Suwałki

Nawet 300 tysięcy złotych pożyczki mogą dostać przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej w ciągu najbliższych dwóch lat. W Białymstoku startuje Fundusz Pożyczkowy Polska Wschodnia (współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013), którego kapitał wynosi 11,2 mln zł. I uwaga – szansę na pieniądze mają w nim także ci przedsiębiorcy, którym banki do tej pory – z różnych powodów – odmawiały pomocy.

– Przedsiębiorcy coraz częściej mają problemy z uzyskaniem finansowania w bankach. Powody odrzucenia wniosku kredytowego są niejednokrotnie trywialne, mające niewiele wspólnego z rzeczywistą sytuacją finansową, pomysłem na rozwój firmy. – mówi Artur Piotrowski, prezes firmy Capitales, która wspólnie z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE) zarządza funduszem pożyczkowym. – Wynika to m.in. z postępującej automatyzacji procesów kredytowych w bankach, która powoduje, że ocenę zdolności i wiarygodności kredytowej klienta a tym samym decyzję kredytową, podejmuje system scoringowy banku. Takie podejście, znacznie ułatwiające pracę bankom, powoduje, że każdy klient, nawet w dobrej kondycji finansowej ale odbiegający od standardu, otrzymuje negatywną decyzję kredytową. W przypadku Funduszu Pożyczkowego Polska Wschodnia każdy przedsiębiorca będzie oceniamy indywidualnie, co spowoduje znaczny wzrost dostępności dla przedsiębiorców.

Jest grupa przedsiębiorców, których takie problemy dotyczą szczególnie, bo mają choćby słabszą historię kredytową z powodów przejściowych problemów z terminową obsługą zadłużenia. Obecnie w bankach nawet 30 dniowe opóźnienie w spłacie raty kredytowej sprzed kilku lat może stanowić kryterium odrzucenia. I to pomimo, że te firmy mogą mieć już obecnie zupełnie inną sytuację: podpisane kontrakty lub innowacyjny produkt powodujący zdolność do obsługi zadłużenia w dalszej perspektywie. Podobnie jest z krótkim okresem działalności – zdecydowana większość banków nie rozpatruje wniosków kredytowych podmiotów działających krócej niż rok (w wielu przypadkach nawet dwóch lat). Takie formalne podejście praktycznie powoduje brak dostępności do kapitału.

Fundusz Pożyczkowy Polska Wschodnia wystartował 12 listopada 2012 i od tego dnia wszyscy przedsiębiorcy mogą właściwie ubiegać się o udzielenie pożyczki. Jest się o co bić, bo kapitał przeznaczony na pożyczki wynosi 11,2 mln zł. Większość z tych środków pochodzi z realizowanego w ramach DZIAŁANIA I.2 – Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pn. “Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pożyczki są udzielane na okres maksymalnie 60 miesięcy (5 lat), minimalny wkład własny przedsiębiorcy –  od 10 procent. Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Ale uwaga! Przedsiębiorcy, którzy chcieliby przeznaczyć  pożyczkę wyłącznie na prowadzenie bieżącej działalności – raczej nie mają szans. Fundusz pożyczkowy stawia bowiem na konkretne cele gospodarcze, a w szczególności: inwestycje, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu lub inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP.

Czy i jakie mają one szanse powodzenia sprawdzą wyspecjalizowani i doświadczeni specjaliści. Fundusz pożyczkowy Polska Wschodnia to bowiem konsorcjum dwóch instytucji: Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE) oraz Capitales Finanse Sp. z o.o.. Obie posiadają duże doświadczenie w finansowaniu przedsiębiorstw:

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE) – Powstało w 1991 roku, obecnie skupia się na działalności pożyczkowej dla sektora MSP i NGO. Jedynym akcjonariuszem TISE S.A. jest Credit Cooperatif – francuski Bank wchodzący w skład grupy BPCE, europejski lider w finansowaniu organizacji działających na rzecz dobra ogólnego. Więcej o TISE na www.tise.pl

Capitales Finanse Sp. z o.o. – Jest profesjonalną firmą doradztwa finansowego działającą w segmencie małych i średnich firm. Wspiera rozwój i wzrost wartości przedsiębiorstw w oparciu o długotrwałą współpracę z klientem. Spółka powstała, z inicjatywy osób, które po wielu latach pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych i firmach konsultingowych postanowiły świadczyć usługi doradcze jako niezależny podmiot.

Źródło: Materiały prasowe.

Dodaj komentarz