Czy EBC przejdzie dziś od słów do czynów?

0
37
biznes_wykres_
Fot. www.freedigitalphotos.net
Fot. www.freedigitalphotos.net
Fot. www.freedigitalphotos.net

Optymizm utrzymujący się na rynku od początku tygodnia nieco stracił na sile na dzień przed wyczekiwanym posiedzeniem EBC – europejskie i amerykańskie indeksy giełdowe pozostały blisko wtorkowego zamknięcia (choć nawet niewielkie wzrosty pozwoliły na ustanowienie nowych rekordowych poziomów), a w przypadku walut również odnotowano tylko niewielkie zmiany.

Źródło: Maciej Reluga, główny ekonomista Banku Zachodniego WBK, Departament Analiz Ekonomicznych

Dane z rynku pracy USA były nieco słabsze od oczekiwań, ale odczyt za luty został dość wyraźnie zrewidowany w górę, co wzmocniło przekonanie, że negatywny wpływ srogiej zimy na amerykańską gospodarkę powoli traci swoje znaczenie. Optymistyczny obraz pokazały również dane o zamówieniach przemysłowych za luty, co dodatkowo wsparło wczoraj dolara na globalnym rynku.

Kurs EURUSD przerwał wczoraj serię trzech wzrostowych sesji z rzędu. Ograniczeniem dla dalszej aprecjacji euro były niezłe dane z USA i niepewność związana z dzisiejszą decyzją EBC. W rezultacie, na koniec dnia EURUSD był blisko 1,377 wobec 1,38 na otwarciu. Dziś rano kurs waha się w pobliżu środowego zamknięcia. Ostatnie komentarze decydentów EBC, szczególnie prezesa Bundesbanku (który nie wykluczył skupu obligacji), jak też powtarzana w komunikatach gotowość banku centralnego do podjęcia dodatkowych działań wzmocniły oczekiwania, że EBC w końcu przejdzie od słów do czynów.

Rynek dyskontuje już w pewnym stopniu poluzowanie polityki pieniężnej w strefie euro, więc dalszą deprecjację euro mogą wywołać jedynie działania podjęte na dużą skalę. Jeżeli jednak EBC pozostanie przy tylko werbalnych interwencjach, wtedy euro może dalej odrabiać straty poniesione w ostatnich dwóch tygodniach.

Kurs EURPLN wahał się wczoraj wokół 4,175. Podobnie jak inne waluty regionu, złoty był wczoraj dość stabilny do euro w oczekiwaniu na dzisiejszą decyzję EBC. USDPLN zanotował wzrost o ok. 1 grosz, do czego przyczyniła się deprecjacja euro w stosunku do dolara. W nocy na polskim rynku nie zaszły duże zmiany, na otwarciu EURPLN waha się blisko 4,17. Dziś kluczowy wpływ na złotego może mieć wynik posiedzenia EBC.

Jeżeli bank ponownie jedynie werbalnie pokaże gotowość do działania, wtedy wspólna waluta może odrobić przynajmniej część strat poniesionych w poprzednich tygodniach m.in. do złotego. Ważne poziomy na dziś, to – podobnie jak wczoraj – 4,16 i 4,19. Na krajowym rynku stopy procentowej IRS oraz rentowności obligacji zanotowały lekkie odbicie w ślad za tracącymi na wartości Bundami. Impulsem do wczorajszego ruchu były dość dobre dane z USA. Stawki IRS dla 2, 5 i 10 lat wzrosły o 2-3 pb, w podobnej skali odbicie zanotowały rentowności obligacji.

Najważniejsze wydarzenia dziś dla rynku stopy procentowej to aukcja obligacji oraz decyzja EBC. Ostatni tydzień pokazał, że rentowności krajowego długu i IRS podążały za zmianami na rynkach bazowych, więc wynik posiedzenia EBC może wpłynąć na krajowy rynek. Gołębie wypowiedzi przedstawicieli EBC rozbudziły nadzieje na podjęcie dodatkowych kroków wspierających europejską gospodarkę. W naszej ocenie parametry polityki monetarnej nie ulegną zmianie i taka decyzja może skłaniać do realizacji zysków tak na rynkach bazowych, jak i na krajowym rynku długu.

Wiceminister finansów, Wojciech Kowalczyk, powiedział, że czasowe zwiększenie liczebności Rady Polityki Pieniężnej do 12 członków nastąpi raczej dopiero w 2015, a nie w tym roku, jak wcześniej planowano. Projekt zmian ma trafić do parlamentu we wrześniu. Nowelizacja ustawy miałaby doprowadzić do sytuacji, aby wymiana członków RPP następowała stopniowo, a nie w tym samym momencie, co zwiększyłoby stabilność prowadzonej polityki pieniężnej. Wiceminister dodał, że deficyt budżetowy po marcu powinien być bliski założeniom i wynieść ok. 17,4 mld zł, czyli 36,6% rocznego planu. Zdaniem Kowalczyka, po kwietniu Ministerstwo Finansów może mieć już pokryte 80% tegorocznych potrzeb pożyczkowych (po marcu ma sfinansowane ok. 70%).

Dodaj komentarz