Przemysł zaskakuje na plus

0
44
wykres_place_dolar
Ilustr. www.freedigitalphotos.net
Ilustr. www.freedigitalphotos.net
Ilustr. www.freedigitalphotos.net

Produkcja przemysłowa urosła w grudniu 2014 r. o 8,4% r/r, powyżej nie tylko oczekiwań rynkowych (4,8% r/r), ale nawet naszej optymistycznej prognozy (6,1% r/r). Produkcja budowlano-montażowa pokazała z kolei wzrost o 5,0% r/r, nieco lepszy niż spodziewał się rynek (3,4% r/r) ale poniżej naszej prognozy (10,1% r/r).

Źródło: Maciej Reluga, główny ekonomista Banku Zachodniego WBK, Departament Analiz Ekonomicznych

Przyśpieszenie wzrostu produkcji przemysłowej wynikało w znacznej mierze z pozytywnego efektu dni roboczych i efektu bazy, ale i tak robi ono mocne wrażenie i może stać się dla RPP argumentem za opóźnieniem obniżek stóp procentowych. Nie spodziewamy się utrzymania aż tak wysokiego tempa wzrostu w kolejnych miesiącach, ale mocne ożywienie sektorów eksportowych jest pozytywnym sygnałem (przypomnijmy, że dane o handlu zagranicznym za poprzednie miesiące wskazywały na poprawę dynamiki eksportu do niektórych krajów UE). Dane miały pozytywny, ale przejściowy wpływ na polską walutę i spowodowały wzrost stawek na krajowym rynku stopy procentowej. Inflacja PPI wyniosła -2,5% r/r, poniżej oczekiwań, co w znacznej mierze wynikało z silnego spadku cen ropy na rynkach międzynarodowych.

Produkcja przemysłowa znacznie powyżej oczekiwań

Odczyt produkcji przemysłowej w grudniu 2014 r. wyniósł 8,4% r/r, wyraźnie więcej niż oczekiwania rynkowe (4,8% r/r) i nawet powyżej naszej optymistycznej prognozy (6,1% r/r). Dane odsezonowane pokazały wzrost o 5,3% r/r – najszybciej od marca i 2,3% m/m – najszybciej od stycznia.

Spodziewaliśmy się mocnego tempa wzrostu produkcji w porównaniu do listopada (0,3% r/r) w znacznej mierze dzięki efektom statystycznym: efektowi bazy – odczyt z grudnia 2013 r. był obniżony przez fakt, że dobra pogoda negatywnie wpłynęła na produkcję w dziale „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz parę wodną i gorącą wodę” – oraz efektowi dni roboczych – ich liczba była o jeden większa niż w grudniu 2013 r. Faktyczny odczyt okazał się jednak lepszy nawet od najwyższej prognozy rynkowej, a bardzo dobre wyniki zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (9,1% r/r), głównie w sektorach nastawionych na eksport: produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (30,0%), maszyn i urządzeń (27,9%), urządzeń elektrycznych (20,1%), mebli (19,0%). Warto jednak zauważyć, że i w niektórych z tych sektorów mocny był efekt bazy – na przykład sektor produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych w grudniu 2013 r. pokazał spadek produkcji o 3,7% r/r. Nie spodziewamy się raczej utrzymania równie szybkiego wzrostu produkcji przemysłowej w kolejnych miesiącach. Ożywienie widoczne w sektorach eksportowych jest zgodne z informacją płynącą z badania PMI, ale i tak jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę słabą kondycję gospodarki w strefie euro. Z drugiej strony, przypomnijmy, że dane o handlu zagranicznym za październik i listopad wskazywały na poprawę dynamiki eksportu do niektórych krajów UE.

Produkcja budowlana urosła w grudniu 2014 r. o 5,0% r/r, czyli nieco szybciej niż spodziewał się rynek (3,4% r/r) ale poniżej naszej prognozy (10,1% r/r). Wzrost po odsezonowaniu wyniósł 5,4% r/r i 1,0% m/m. Wsparciem dla budownictwa w grudniu była stosunkowo dobra pogoda.

W całym IV kwartale wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 3,3% r/r, wobec wzrostu o 1,7% r/r w III kwartale. W przypadku produkcji w budownictwie, wzrost w IV kw. wyniósł ok. 1% r/r, podobnie jak w III kw. Po danych o produkcji nieco wzrósł nasz optymizm dotyczący dynamiki PKB w IV kw. 2014 – prawdopodobnie spowolnienie w porównaniu z III kwartałem było bardzo nieznaczne. Kolejne lepsze od prognoz dane makro wspierają oczekiwania, że RPP nie będzie się spieszyć z obniżką stóp procentowych, szczególnie jeśli zmienność na rynkach finansowych nie zmniejszy się znacząco w najbliższych tygodniach.

Deflacja pogłębia się w cenach producentów

W grudniu ceny producentów obniżyły się o 2,5% r/r (przy spadku cen o 0,1% m/m), po spadku cen o 1,6% r/r w poprzednim miesiącu. Ostatni raz tak znaczący spadek inflacji PPI odnotowano w maju 2013 r. Największy spadek cen zanotowano w przetwórstwie przemysłowym – o 3,1%, w tym najbardziej obniżono ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 23,1%), co należy wiązać, ze znaczącym spadkiem cen ropy na rynkach międzynarodowych.

W skali całego 2014 r. ceny producentów spadły średnio o 1,5% r/r (w tym najbardziej obniżyły się ceny w górnictwie i wydobywaniu – o 4,7% r/r) po spadku cen o 1,3% r/r w 2013 r. Spodziewamy się, że ujemna dynamika cen producentów utrzyma się w najbliższych miesiącach.

Leave a Reply