Powstaną Kluby Seniora

Rada_Seniorow
Na zdj. członkowie Rady Seniorów oraz Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk i Agnieszka Szyszko, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych.

Do marca 2016 roku suwalska Rada Seniorów przygotowuje koncepcję funkcjonowania Klubów Seniora w mieście. W najbliższych planach jest także współtworzenie wieloletniego programu dla osób starszych w Suwałkach oraz debata o sytuacji seniorów.

Informacja prasowa.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy wybrało Suwalską Radę Seniorów jako jedną z dziesięciu spośród prawie trzydziestki zgłoszonych w projekcie „Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski”. Celem projektu jest realizacja wybranej inicjatywy na rzecz seniorów w danej miejscowości.

Po całodniowym warsztacie w Centrum Trójki seniorzy zdecydowali się przygotować plan utworzenia kilku Klubów Seniora w Suwałkach. Partnerem w realizacji pomysłu ma być samorząd. Na potrzebę utworzenia takich miejsc zwracali członkom Rady Seniorów uwagę starsi mieszkańcy miasta. Zadaniem uczestników projektu będzie wypracowanie najbardziej atrakcyjnej i odpowiadającej potrzebom ludzi starszych propozycji.

W czasie trwania projektu „Zoom na Rady Seniorów” jego uczestnicy będą mieli także okazję wymienić się doświadczeniami i pomysłami z członkami innych Rad Seniorów podczas trzech dwudniowych zjazdów w Warszawie. Otrzymają również niewielki bon edukacyjny na wydatki merytoryczne związane z projektem.

To już druga edycja działania „Zoom na Rady Seniorów”, prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy. W pierwszej odsłonie inicjatywy zrealizowane zostały trzy projekty na rzecz seniorów w Elblągu, Lublinie i Prudniku.

Dodaj komentarz