Suwalczanie zainteresowani fotowoltaiką

0
25
fotowoltaika_
Fot. Vera Kratochvil.

Blisko sto osób wzięło udział w poniedziałek, 24 sierpnia w specjalnym spotkaniu informacyjnym, w trakcie którego omówione zostały zasady uczestnictwa w projekcie „Innowacyjne Suwałki – słoneczne miasto”. Jeszcze przez 2 tygodnie urzędnicy czekają na złożenie deklaracji uczestnictwa.

Na podst. informacji prasowej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” polegającego na zakupie i montażu systemów fotowoltaicznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

– Nasze spotkanie oraz akcja promocyjna ma na celu ocenę tego, z jakim zainteresowaniem ze strony mieszkańców Suwałk spotkałaby się zaproponowana przez nas forma współpracy przy montażu systemów fotowoltaicznych. Cieszę się, że tak wiele osób postanowiło przyjść, by poznać zasady projektu „Innowacyjne Suwałki – słoneczne miasto”– mówił wczoraj Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. –Warunkiem przystąpienia naszego miasta do tego projektu jest zebranie stu osób chętnych do wzięcia udziału w  tym przedsięwzięciu – dodał.

Szacunkowy koszt instalacji dla pojedynczego budynku wynosić będzie od 6.000 zł za jeden kWp (przy mocy zainstalowanej 5 kWp – 40 kWp) do 7.000 zł za jeden kWp (przy mocy do 5 kWp). Najbardziej popularne są instalacje o mocy 3 kWp, 4kWp, 5kWp ( kWp- moc szczytowa, maksymalna). Przy bardzo korzystnych warunkach lokalizacyjno- eksploatacyjnych zwrot poniesionych nakładów nastąpi po 7-8 latach.

Program zakłada, że każda instalacja zostanie sfinansowana poprzez udzielone atrakcyjnej pożyczki oraz otrzymanie dotacji. Dotacja wynosić będzie do 40% całkowitych kosztów budowy instalacji. Pozostałe koszty kwalifikowane pokryte zostaną wspomnianą preferencyjną pożyczką oprocentowaną w wysokości 1% w skali roku. Maksymalny czas finansowania pożyczki – 15 lat.

Wszelkie dokumenty można pobrać ze strony internetowej PNT P-W (www.park.suwalki.pl). Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o. , ul. Innowacyjna 1, tel. 564-22-35 (pokój 317) w godz. 7:30 – 11:30.

Dodaj komentarz