Odrodzenie funduszy absolutnej stopy zwrotu?

0
24
pieniadze_PL

Fundusze absolutnej stopy zwrotu od dłuższego czasu przyciągają inwestorów obietnicą osiągania zysków niezależnie od sytuacji rynkowej. Dlatego zainteresowanie może budzić fakt, że po okresie przeciętnych wyników – grupa ta przeżywa swoisty renesans.

Autor: Piotr Nowak, dyrektor ds. produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych Expander

Spośród przeanalizowanych przez Expander funduszy, od początku roku aż 71% z nich przyniosło dodatnią stopę zwrotu mimo zmiennej sytuacji na rynkach, a najlepszy z nich wypracował aż 24,4% zysku.

Wyniki od początku roku robią wrażenie

Polski rynek funduszy absolutnej stopy rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Liczy blisko 70 rozwiązań (dla porównania 3 lata temu było ich nieco ponad 30), a aktywa przez nie zarządzane sięgają blisko 11 mld zł. Ich zdecydowana większość oferowana jest w formie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (aż 51). Jest to zrozumiałe ze względu na większą swobodę działania, możliwość stosowania „wyszukanych” strategii czy stabilność aktywów.

Od początku roku aż 71% funduszy z tej grupy osiągnęło wynik dodatni, a średnia stopa zwrotu wyniosła blisko 3%. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że wyniki funduszy są bardzo zróżnicowane i rozbieżność między najlepszym a najgorszym wynosi aż 47,62 p.p.

Najlepiej zrządzanym funduszem okazał się Noble Fund Opportunity FIZ (+24,4%), a tuż za nim CP Private Equity z wynikiem +23,68%. Szczególnie ten drugi zasługuje na uwagę, ze względu na realizowanie ciekawej strategii inwestycyjnej. Fundusz może inwestować od 0 do 100% aktywów w spółki niepubliczne w modelu private equity, ale dopuszcza również możliwość ulokowania do 100% aktywów w spółki publiczne zgodnie ze strategią absolutnej stopy zwrotu. Fundusz dodatkowo charakteryzuje się niewielką dywersyfikacją (przy strategii private equity), a limit zaangażowania w jedną inwestycję może wynieść maksymalnie do 20% aktywów. Warto również podkreślić, że ze „stajni” TFI Capital Partners na bardzo wysokim czwartym miejscu znalazł się fundusz CP Absolute Return (+17,4%).

Z kolei najgorszymi funduszami, które wyraźnie „odstawały” pod względem wyników były Opera Za 3 Grosze FIZ ze stratą wynoszącą aż 23,22% oraz Bastion Global FIZ, który zanotował straty wynoszące 14,07%.

10_najlepszych_funduszy_absolutnej_stopy_zwrotu

W dłuższym horyzoncie też jest dobrze!

Najciekawsze jest jednak zbadanie, jak tego typu inwestycje zachowywały się w dłuższym okresie. W ciągu ostatnich 3 lat 70% funduszy z tej grupy osiągnęło wynik dodatni, a średnia stopa zwrotu wyniosła aż 13,49%. Podobnie jak w przypadku krótszego okresu, różnice w wynikach są duże.

Niekwestionowanym liderem zestawienia, który zdystansował konkurencję i zarobił aż 77,53% jest fundusz Acer Aggressive FIZ. Fundusz powstał w 2013 roku i realizuje autorską strategię Jakuba Głowackiego, która polega na połączeniu starannej selekcji akcji z inwestycjami na rynku nieruchomości. Również od początku roku fundusz wygenerował wysoką stopę zwrotu wynoszącą 18,02%, co potwierdza zdolność funduszu do generowania wysokich, powtarzalnych stóp zwrotu w średnim terminie.

Na wyróżnienie zasługują również fundusze: Noble Fund Opportunity FIZ, Trigon Quantum Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ, które wypracowały stopę zwrotu przekraczającą 40%.

10_najlepszych_funduszy_absolutnej_stopy_zwrotu_36_miesiecy

Czym są fundusze absolutnej stopy zwrotu?

Celem działalności tego typu funduszy jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji panującej na rynku, a nie pokonanie wyznaczonego odnośnika rynkowego (tzw. benchmarku), jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych funduszy.

Ich główną cechą jest elastyczna polityka inwestycyjna, która daje zarządzającym większą swobodę działania i nie narzuca ograniczeń typowych dla tradycyjnych funduszy np. dotyczących koncentracji portfela. Kolejnym ich wyróżnikiem jest stosowanie strategii inwestycyjnych opartych o szerokie spektrum instrumentów finansowych. Inwestują one w nieruchomości, waluty, stopy procentowe, towary oraz oczywiście akcje i obligacje. Na szeroką skalę wykorzystają też dźwignię finansową, arbitraż, instrumenty pochodne czy krótką sprzedaż.

Warto podkreślić, że w perspektywie globalnej fundusze absolutnej stopy zwrotu są grupą niezwykle zróżnicowaną, liczącą setki, a nawet tysiące unikatowych, autorskich strategii. Niemniej jednak, w przypadku polskiego rynku można wyodrębnić kilka podstawowych strategii inwestycyjnych, które są bazą do dalszych modyfikacji. Jedną z nich jest strategia equity market neutral, która zakłada zawieranie pozycji krótkich i długich o równej wartości na nieefektywnie wycenione i skorelowane ze sobą instrumenty. Z kolei strategia long/short equity koncentruje się na poszukiwaniu i kupowaniu niedowartościowanych akcji przy jednoczesnym sprzedawaniu akcji przewartościowanych. Natomiast Event driven / opportunistic polega na zarabianiu na okazjach, nadzwyczajnych sytuacjach w spółkach (np. bankructwa, fuzje, przejęcia, konsolidacje itd.) lub innych segmentach rynku finansowego. Warto również wspomnieć o strategii global macro, zarabiającej dzięki zmianom zachodzącym w gospodarkach krajów, a w szczególności na stopach procentowych, kursach walutowych, czy anomaliach rynków kapitałowych.

Dodaj komentarz