Reklama

Zagłosuj na projekty w budżecie obywatelskim

Data:

- Reklama -

Na realizację projektów z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczona jest kwota w wysokości 2 mln zł. Potrzeby suwalczan są o wiele większe. Szacunkowa wartość wszystkich działań zgłoszonych do realizacji przekracza 6,3 mln zł. Który projekt otrzyma najwięcej głosów?

W terminie od 4 do 18 listopada mieszkańcy miasta mogą zagłosować na ich zdaniem najlepsze pomysły w dwóch kategoriach – duże projekty o wartości do 700 tys. zł i małe projekty o wartości do 100 tys. złotych.

W tej edycji suwalczanie zgłosili do SBO 10 projektów małych o łącznej wartości szacowanej na prawie 800 tys. zł i 15 projektów dużych, których realizacja w sumie mogłaby pochłonąć nawet 5,5 mln zł.

Głosować (do 18 listopada) na wybrany projekt może każdy, kto stale zamieszkuje w Suwałkach. Urny do głosowania będą umieszczone: w Urzędzie Miejskim, przy ul. Mickiewicza 1 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-18.00) oraz w aquaparku (codziennie, w godz. 6.00-22.00). Głosować będzie można również w formie elektronicznej. Wystarczy kliknąć tutaj.

Zagłosować można poprzez wybranie maksymalnie łącznie dwóch projektów z listy – jednego dużego o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych i mniejszego o wartości do 100 tysięcy złotych. Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą liczbę głosów – aż do wyczerpania kwoty 2 milionów złotych. Jeżeli w którejś z dwóch pul pozostanie niewykorzystana kwota, przejdzie ona do puli, w której znalazła się większa liczba projektów. Wyniki poznamy 30 listopada 2015 r.

Jakie pomysły chcieliby zrealizować suwalczanie?

POBIERZ KARTĘ DO GŁOSOWANIA

ZAGŁOSUJ

„Projekty małe”

1. Utwardzenie terenu przed garażami, przy ulicy Ciesielskiej. Projekt zakłada wykonanie utwardzenia nawierzchni kostką betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz odwodnienia terenu poprzez odpowiednie wyprofilowanie. Obecnie teren istnieje jako nawierzchnia żwirowo-betonowa z dużymi nierównościami powodującymi rozległe zastoiny wody. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 32 000,00 zł.

2. Edukacyjny plac zabaw dla psów – Psi Park Suwałki. Park będzie zlokalizowany na terenie zieleni przy ulicy Putry i ulicy Andersa. Projekt zakłada wykonanie ogrodzonego edukacyjnego placu zabaw dla psów, z utwardzeniem dojść z kostki betonowej, zamontowanie sprzętów do ćwiczeń z przeszkodami, „psiego pakietu” i ustawienie ławek parkowych.  Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 99 386,00 zł.

3. Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw Witosa 4A. Realizacja projektu pozwoli na utworzenie bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci w miejscu istniejącego już, zniszczonego placu zabaw na ulicy Witosa 4A. Projekt zakłada zakup nowych metalowych zestawów do zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem oraz ustawienie nowych ławeczek. Elementy istniejącego placu zabaw są wyeksploatowane i stwarzają niebezpieczeństwo. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 98 000,00 zł.

4. Siłownia FITNESS OUTDOOR Dubowo I. Realizacja projektu dotyczy zagospodarowania terenu przy nowo powstałym placu zabaw w Dubowie I. Projekt zakłada utwardzenie terenu z kostki betonowej, montaż siłowni zewnętrznej, ogrodzenie, uzupełnienie placu zabaw o linarium, karuzelę, bujak, stół do gry w ping-ponga oraz stojak na rowery.  Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 93 700,00 zł.

5. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ulicą Kościuszki a ulicą Noniewicza. Projekt zakłada wymianę nawierzchni przejścia pomiędzy ulicami Kościuszki a Noniewicza tzw. „przechodniaka” oraz ciągu pieszo-jezdnego na nawierzchnię z kostki betonowej. Na założonym odcinku planuje się wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED oraz wykonanie odwodnienia nawierzchni. Obecna nawierzchnia jest nawierzchnią zniszczoną i nierówną, płytki na części chodnika są powybijane, utrudniają ruch i stanowią niebezpieczeństwo przechodniom. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 99 146,00 zł.

6. Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą – II Etap. Projekt zakłada budowę dodatkowych miejsc parkingowych oraz drogi dojazdowej, chodników z kostki betonowej oraz wykonanie trawników na Osiedlu II. Pierwszy etap został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku. Jednak liczba miejsc parkingowych w dalszym ciągu jest niewystarczająca. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 90 000,00 zł.

7. Droga dojazdowa do nieruchomości mieszkalnych przy ulicy Ciesielskiej. Projekt zakłada umożliwienie mieszkańcom budynków: Ciesielska 5, Ciesielska 5A, Ciesielska 9B oraz Wigierska 19A dogodnego dojazdu do posesji. W zakres prac wchodzi: utwardzenie nawierzchni kostką betonową na podsypce cementowo-piaskowej, wyprofilowanie terenu umożliwiające odwodnienie terenu, oraz jego oświetlenie. Obecnie teren wykonany jest z nawierzchni żwirowej z dużymi nierównościami powodującymi rozległe zastoiny wody. Utwardzenie terenu zlikwiduje uciążliwości związane z poruszaniem się pojazdami oraz wpłynie na poprawę estetyki miasta. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 65 000,00 zł.

8. Remont istniejących zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ulicy Kowalskiego 4A i 4B. Projekt zakłada wymianę nawierzchni z trylinki na kostkę betonową, rozbudowę zatok postojowych o miejsca parkingowe na ulicy Kowalskiego 4A, 4B. Obecny stan techniczny zatok parkingowych wymaga natychmiastowej naprawy. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 80 000,00 zł.

9. Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku sięgacz ulicy Chrobrego (ulic Bakałarzewskiej 74-76, Chrobrego 21A-23A). Projekt zakłada ułożenie kostki betonowej na sięgaczu ulicy Chrobrego. Dzięki realizacji zadania rozwiązane zostaną problemy z zastoinami wody oraz nierównościami terenu, ułatwi to dojazd mieszkańcom do posesji. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 40 000,00 zł.

10. Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach. Projekt ma na celu rewitalizację istniejącego parku przy ulicy Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów. Projekt zakłada wykonanie oświetlenia istniejącego terenu zieleni na którym w ubiegłym roku zrealizowano siłownię zewnętrzną. Dodatkowo ustawione zostaną betonowe ławeczki z oparciem oraz ogrodowa huśtawka, nasadzone rośliny wieloletnie: drzewa i krzewy. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 99 900,00 zł.

„Projekty duże”

1. Wymiana nawierzchni ulicy Kowieńskiej. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 699 392 zł.

2. Plac postojowy (Osiedle II – teren między blokami 4A, 15, 16, 17, 21, ARES, garaże). Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 266 000 zł.

3. Wymiana nawierzchni chodników ulicy i parkingów oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Paca. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 280 430 zł.

4. Budowa miejsc parkingowych, drogi, chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Andersa. (I etap realizacji). Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 445 330 zł.

5. Przebudowa ulicy Chabrowej (ul. Chabrowa od nr 2 do 20). Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 188 700 zł.

6. Bezpieczne podwórko (teren pomiędzy blokami przy ulicy 1 Maja 27a, 25 oraz 25a). Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 176 400 zł.

7. Droga wewnętrzna oraz przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego, dł. 300m. Ulica Czarnoziem w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 168 000 zł.

8. Wykonanie parkingu przy przychodni NFZ w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 9. Projekt zakłada wykonanie parkingu z kostki betonowej o powierzchni ok. 1200m2 (42 miejsca parkingowe), wraz z oświetleniem terenu oraz jego odwodnieniem. Realizacja projektu poprawi warunki parkowania przy przychodni, aptece oraz niepublicznej szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym i przedszkolu „Akademia Dzieci Ciekawych Świata”. Powstaną dodatkowe miejsca parkingowe, których brakuje przy ulicy Młynarskiego.  Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 268 000 zł.

9. Poprawa komunikacji lokalnej ulica 11 Listopada. Projekt zakłada kompleksowe wykonanie parkingów, chodników z koski betonowej oraz nawierzchni jezdni na części ulicy 11 Listopada w Suwałkach wraz  z odwodnieniem i oświetleniem tego odcinka. Realizacja projektu posłuży mieszkańcom ulicy osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego oraz domków jednorodzinnych. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 698 000 zł.

10. Park rekreacji przy ulicy Białostockiej. Projekt zakłada: budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, urządzenie siłowni zewnętrznej na utwardzonym terenie z płyt ażurowych, doposażenie istniejącego placu zabaw o karuzelę i linarium, stoliki do szachów i chińczyka, stół do ping-ponga, wyposażenie w urządzenia przestrzenno-sportowe, ławeczki i kosze betonowe oraz oświetlenie terenu. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 239 111 zł.

11. Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na ulicy Szwajcaria (odcinek I). Projekt zakłada wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni żwirowo-gruntowej, o długości 445,0 m i szerokości 4,0 m. Przebieg istniejącej drogi będzie skorygowany i wymaga wykonania robót ziemnych oraz wykupu niezbędnego terenu w celu poszerzenia pasa drogowego. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 685 324 zł.

12. Budowa oświetlenia na ulicy Szwajcaria. Projekt zakłada wykonanie oświetlenia poprzez montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych wraz z wykonaniem niezbędnej linii oświetleniowej i szafek oświetleniowych. Realizacja projektu polepszy widoczność na drodze oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 130 000 zł.

13. Budowa chodników, ścieżki rowerowej i podjazdów do posesji na ulicy Władysława Jagiełły na odcinku od ul. Mieszka I do ul. 23 Października. Projekt zakłada budowę chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów do posesji położonych przy ulicy Władysława Jagiełły w Suwałkach.

Wnioskodawca w złożonym projekcie przedstawił dwa warianty realizacji projektu wyrażając zgodę na przyjęcie do wykonania takiego zakresu robót na jaki pozwoli zweryfikowany koszt inwestycji w ramach realizacji projektów przyjętych w Suwalskim Budżecie Obywatelskim dla „dużych” projektów tj. do 700 000 zł. Wobec powyższego, że zweryfikowany koszt wariantu I – na odcinku od ulicy Mieszka I do ulicy 23 Października wyniósł – 942 000 zł., a zweryfikowany koszt wariantu II – na odcinku od ulicy Mieszka I do ulicy Grunwaldzkiej – 699 995 zł. przyjęto do realizacji wariant II. W ramach złożonego projektu realizowana będzie budowa chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów do posesji na ulicy Władysława Jagiełły na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Grunwaldzkiej.

14. Zalew łączący pokolenia. Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w Beach Soccera i siatkówkę plażową oraz trybuny na 200 miejsc wraz z niezbędną infrastrukturą nad Zalewem Arkadia. Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 450 000 zł.

15. Bezpieczne podwórko przy ulicy Pułaskiego 24. Projekt zakłada wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej o szerokości 5 m wokół budynku Pułaskiego 24E wraz z odwodnieniem terenu. Utwardzenie terenu zwiększy bezpieczeństwo i estetykę wokół budynku. Zweryfikowany koszt realizacji zdania – 147 418 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Pierwsze projekty z SBO 2024 już na etapie przetargów

Suwałki wkraczają w nowy etap realizacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego!...

Suwalski Budżet Obywatelski 2024: Oto zwycięskie projekty!

W poniedziałek, 30 października 2023 roku, podczas konferencji prasowej...

Domki dla jeży w Suwałkach już są

W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 rozpoczęła...

Głosuj na projekty z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Mieszkańcy Suwałk ponownie mają okazję wpłynąć na przyszłość swojego...