Dołącz do czwartej edycji Listów dla Ziemi

0
38

Listy dla Ziemi to akcja, która już na stałe wpisała się w kalendarz ogólnopolskich wydarzeń ekologicznych. Każdego roku bierze w niej udział kilkaset gmin, kilka tysięcy placówek i kilkaset tysięcy uczniów. W przyszłym roku dzieci z całej Polski po raz kolejny zasiądą do pisania listów. Do czwartej edycji akcji gminy mogą zgłaszać się już teraz!

Bezpłatne materiały dla szkół

To już pewne. W kwietniu przyszłego roku uczniowie z całej Polski już po raz czwarty napiszą listy dla Ziemi. Gminy, które chciałyby włączyć się w ekologiczne działania, mogą to zrobić, wypełniając formularz, znajdujący się na oficjalnej stronie Listów dla Ziemi, w zakładce Do pobrania. Uczestnicy akcji tradycyjnie otrzymają darmowe materiały edukacyjne, przydatne w przeprowadzaniu lekcji tematycznych w placówkach i promowaniu akcji.

Akcja, która łączy

Do trzeciej edycji Listów dla Ziemi, która odbyła się w 2015 roku w ramach kampanii „Nie bądź jednorazowy”, dołączyło 300 gmin, 2 360 placówek i prawie 250 tys. uczestników z całej Polski. W sumie we wszystkich dotychczasowych działaniach wzięło udział prawie 1 000 gmin, prawie 10 000 gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ponad milion uczestników!

Tematy ważne dla samorządów i każdego z nas

W 2013 roku głównym tematem listów była gospodarka odpadami i recykling, w 2014 roku – palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji. Trzecia edycja była poświęcona ograniczeniu ilości śmieci oraz ekokonsumpcjonizmowi. W 2016 roku uczniowie będą pisali listy dotyczące niskiej emisji.

Dzieci w roli nauczycieli

Najważniejszą częścią akcji jest pisanie listów dla Ziemi przez uczniów placówek oświatowych z całej Polski. W listach dzieci namawiają dorosłych do działań proekologicznych. W 2015 roku uczniowie po raz pierwszy swoje zdanie wyrażali nie tylko na papierze, ale także online, dzięki specjalnej aplikacji. W czwartej edycji również będą mieli taką możliwość. Pisanie listów poprzedzą lekcje tematyczne w szkołach, a akcji będą towarzyszyć działania ekologiczne, zarówno w samych placówkach jak i w przestrzeni publicznej.

SOS dla Ziemi

Listy dla Ziemi to doskonała okazja do podjęcia dyskusji na ważne ekologiczne problemy, edukacji społeczeństwa i promocji pozytywnych postaw. To także konkretne efekty. W ramach akcji organizowane są zbiórki odpadów, sadzenie drzewek, tworzenie zielonych kącików. Co więcej, dzieci zachęcane są do zmiany codziennych nawyków na bardziej ekologiczne.

Konkurs organizowany jest w ramach Ogólnopolskiej kampanii „Nie bądź jednorazowy” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Środowiska, a Partnerem Merytorycznym jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Dodaj komentarz