Dziś ostatnie posiedzenie RPP w obecnym składzie

członkowie Rady Polityki Pieniężnej
Na zdj. członkowie Rady Polityki Pieniężnej (źródło: NBP).

Pozytywna interpretacja przez rynek danych handlowych z Chin miała kluczowy wpływ na przebieg środowej sesji. Wczorajszy dzień był kolejnym, kiedy obawy o kondycję drugiej największej gospodarki świata traciły na sile, co w dalszym ciągu korzystnie wpływało na ryzykowne aktywa. Obok akcji, rosły również ceny obligacji.

Źródło: Maciej Reluga, główny ekonomista Banku Zachodniego WBK, Departament Analiz Ekonomicznych

Listopadowa produkcja przemysłowa strefy euro była nieco gorsza od prognoz, ale nie schłodziła istotnie globalnego optymizmu. Kurs EURUSD opadał powoli od początku dnia w wyniku spadku ryzyka oddalenia w czasie podwyżek stóp Fed wskutek obaw o Chiny. W trakcie dnia kurs osiągnął ok. 1,08, ale na koniec dnia nastąpiła gwałtowna korekta do 1,088. Dzisiaj rano EURUSD jest blisko 1,086. Po południu poznamy tygodniowe dane z rynku pracy USA, które mogą w krótkim terminie wpłynąć na kurs. Słaby nastrój na otwarciu dzisiejszej sesji może ograniczać potencjał do aprecjacji dolara.

Kurs EURPLN osiągnął wczoraj przejściowo 4,33 dzięki bardzo dobremu nastrojowi panującemu na światowym rynku. Dane z Polski o saldzie obrotów bieżących zaskoczyły na plus, ale nie miały wyraźnego wpływu na notowania złotego. Inne waluty CEE również radziły sobie dość dobrze, forint był stabilny w pobliżu środowego otwarcia (poniżej wtorkowego maksimum), a chwilowe odbicie cen ropy przyczyniło się do zatrzymania deprecjacji rubla. Dzisiaj na otwarciu EURPLN waha się blisko 4,34, a więc wciąż blisko lokalnego szczytu na ok. 4,37.

Europejskie giełdy zaczną czwartkową sesję od spadków, co może przynajmniej dzisiaj zatrzymać wczorajszy impuls aprecjacyjny złotego. Na krajowym rynku stopy procentowej środa przyniosła korektę nachylenia krzywej. 2-letnie IRS spadły mniej (2 pb) niż 5- i 10-letnie (8-10 pb), podczas gdy rentowności krótkoterminowych obligacji nawet lekko wzrosły (o 3 pb) podczas gdy środek oraz długi koniec krzywej jeszcze spadły (o odpowiednio 3 i 7 pb).

Presję na krótki koniec wywierać mogło tymczasowe odbicie cen ropy na globalnym rynku, podczas gdy długi koniec zyskiwał w ślad za umacniającymi się długoterminowymi obligacjami za granicą. W konsekwencji obie krzywe się nieco wypłaszczyły. Na rynku umacniają się oczekiwania na obniżki stóp procentowych. Stawka FRA3x6 obniżyła się do 1,44% (najniżej w historii), co oznacza, że rynek w pełni wycenia redukcję stóp o 25 pb w perspektywie 3 miesięcy, co jest również naszym bazowym scenariuszem.

Bilans płatniczy za listopad zaskoczył w górę nadwyżką w wysokości 620 mln € (wobec konsensusu rynkowego -230 mln €). Tempo wzrostu eksportu przyśpieszyło do 12,6% r/r, podczas gdy import urósł o 5,4% r/r. Dane sugerują, że popyt zagraniczny na polskie towary pozostaje mocny, prawdopodobnie pod wpływem przyspieszającego wzrostu gospodarczego w strefie euro i słabego złotego. To także sugeruje, że wzrost PKB w IV kw. 2015 r. może być lepszy od oczekiwań, zbliżając się do 4% r/r, pod wpływem wyższego dodatniego wkładu eksportu netto.

Wczoraj Senat powołał zgłoszonych przez PiS Marka Chrzanowskiego, Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego na członków RPP. Odpowiadając na pytania senatorów, Eugeniusz Gatnar powiedział, że obecny „poziom stopy procentowej jest dla polskiej gospodarki dobry”, ale zasugerował, że jest potencjał do ich obniżek. Jego zdaniem, program „500+” może wywołać przyspieszenie inflacji za sprawą wzmocnienia popytu wewnętrznego. Jerzy Kropiwnicki powtórzył, że sceptycznie ocenia możliwość pobudzenia gospodarki za pomocą polityki pieniężnej. Jego zdaniem, aktualny poziom stóp NBP „sprawdza się” i do ich zmian należy podejść z „najwyższą ostrożnością”. Sądzimy, że Gatnar oraz Chrzanowski (który uważa, że można wspierać wzrost jeśli cel inflacyjny nie jest zagrożony) mogą popierać poluzowanie polityki pieniężnej, szczególnie jeśli marcowa projekcja NBP pokaże niższą ścieżkę inflacji. W piątek Sejm wybierze dwóch członków RPP (i dodatkowego w lutym). W lutym również dwóch członków wskaże prezydent.

Dziś odbędzie się posiedzenie RPP, ostatnie w obecnym składzie Rady. W naszej ocenie, zgodnie z poprzednimi sugestiami, RPP utrzyma parametry polityki monetarnej na niezmienionym poziomie.

Dodaj komentarz