RPP nie zbliżyła się do obniżki stóp

0
20
wykres_dolar
Ilustr. www.freedigitalphotos.net

Lekka poprawa nastrojów globalnych po minutes Fed. Złoty nadal słabszy wobec głównych walut, EURUSD w górę. Umiarkowane wzrosty rentowności na krajowym rynku. Dzisiaj w kraju aukcja obligacji, minutes EBC.

Źródło: Maciej Reluga, główny ekonomista Banku Zachodniego WBK, Departament Analiz Ekonomicznych

W środę nastrój inwestorów wciąż był słaby, podobnie jak we wtorek, co przełożyło się na dalszą wyprzedaż ryzykownych aktywów i na osłabienie walut gospodarek wschodzących, w tym złotego. Aktywa uważane ze bezpieczne tymczasem zyskiwały, a umocnienie jena skłoniło do ustnej interwencji rząd Japonii. Rzecznik japońskiego rządu powiedział, że rynek walutowy jest pod obserwacją i w razie potrzeby możliwe są dalsze działania. W Wielkiej Brytanii opublikowano z kolei wyniki nowego sondażu opinii w sprawie wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej. Poparcie dla Brexitu wzrosło do ok. 50%, co spowodowało osłabienie funta do najsłabszego poziomu od ok. dwóch lat. Nastrój na rynkach uległ pewnej poprawie po rozpoczęciu sesji w USA.

Protokół z marcowego posiedzenia FOMC opublikowany wieczorem wskazał, że członkowie Fed rozmawiali na temat podwyżki stóp procentowych w USA w kwietniu, chociaż wielu z nich dostrzegało istotne ryzyka dla gospodarki amerykańskiej, wynikające z sytuacji globalnej. Z komunikatu wynika, że zwolennicy ostrożności w podnoszeniu stóp przeważali nad tymi, którzy gotowi byli poprzeć podwyżkę już w kwietniu, co w ocenie rynku wsparło oczekiwania, że kolejne zaostrzenie polityki pieniężnej w USA nie powinno nastąpić wcześniej niż w czerwcu.

W środę kurs EURUSD był dość zmienny w oczekiwaniu na publikację minutes z marcowego posiedzenia FOMC. W pierwszej części sesji kurs obniżył się do ok. 1.330, by później odbić do prawie 1.14. Po publikacji minutes Fed dolar jeszcze bardziej się osłabił, a kurs EURUSD wzrósł do 1,1444 dziś rano.

Kurs złotego również podlegał zwiększonym wahaniom. Kurs EURPLN z poziomu poniżej 4,26 na początku sesji wzrósł do prawie 4,28, po czym złoty nieco umocnił się pod koniec dnia. Kurs USDPLN również był zmienny i poruszał się w ciągu dnia w przedziale 3,745-3,765. Dziś rano EURPLN jest blisko 4,27.

Krajowy rynek stopy procentowej był dość stabilny w środę. Słaby nastrój inwestorów spowodował nieznaczny wzrost rentowności na środku i długim końcu krzywej, o 2-3 punkty bazowe. Krzywa IRS pozostała tymczasem stabilna. Dzisiaj Ministerstwo Finansów zaoferuje na aukcji 2-letnią obligację OK1018 oraz 10-letiną DS0726 o wartości 3-6 mld zł. Wyniki tej aukcji pokażą nastawienie inwestorów zagranicznych (którzy w lutym i prawdopodobnie w marcu znacząco zwiększyli swoje zaangażowanie na środku i długim końcu krzywej) wobec polskich aktywów.

Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian, a komunikat i konferencja prasowa nie wniosły wiele nowego do perspektyw polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej Prezes NBP Marek Belka powiedział wręcz, że w porównaniu z poprzednim miesiącem Rada nie zbliżyła się w jakimkolwiek stopniu do obniżki stóp. Jak napisaliśmy po marcowym posiedzeniu RPP, jeśli opublikowana wówczas nowa projekcja inflacji nie przekonała do obniżki, to trudno o zmianę opinii w kolejnych miesiącach. Najprawdopodobniej decyzja była jednomyślna, co może sugerować również wczesna godzina jej ogłoszenia.

Belka powiedział, że obecnie jest spora zbieżność poglądów wśród członków Rady (co nie musi być kontynuowane w przyszłości). RPP akceptuje znaczące odchylenie inflacji od celu i traktuje cel inflacyjny bardzo elastycznie (zgodnie z zapisami Założeń Polityki Pieniężnej). Podczas konferencji padło nawet stwierdzenie, że główny cel RPP (stabilność cen) jest osiągnięty, co umożliwia również zwrócenie większej uwagi na stabilność sektora finansowego. Podkreślono, że tempo wzrostu gospodarczego pozostaje dość wysokie (choć nieco niższe w I kw. 2016 niż IV kw. 2015), podobnie jak wzrost funduszu wynagrodzeń, a sytuacja na rynku pracy jest wciąż pozytywna. Większość czynników ryzyka dla wzrostu PKB jest zewnętrznych (wspomniano o Brexit), a ich ewentualna realizacja mogłaby doprowadzić do obniżki stóp. Co ciekawe, Belka powiedział, że jednym z wątków podczas dyskusji była możliwość jednorazowego dostosowania stóp procentowych w większej skali (nie w sekwencji czy cyklu obniżek). Niemniej, ten scenariusz był czysto teoretyczny i główna konkluzja po dzisiejszym posiedzeniu to: w najbliższych miesiącach najbardziej prawdopodobnym scenariuszem są stabilne stopy procentowe

Według ankiety Pulsu Biznesu, analitycy rynkowi spodziewają się obniżenia perspektywy ratingu Polski przez agencję Moody’s podczas przeglądu zaplanowanego na 13 maja. Wyniki ankiety wskazują także na wysokie ryzyko obniżki ratingu inwestycyjnego (obecnie A2) – taki ruch obstawia 7 na 18 ankietowanych.

Dodaj komentarz