Ślachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz – publikujemy raport Sanepidu

0
83
Ilustr. JamesDeMers, all-free-download.com

W pracy hałas i czynniki rakotwórcze, w czasie wolnym nad wodą – plamy oleju i zakwity sinic – co jeszcze wynika z informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Suwałk za 2015 rok?

Podczas marcowej sesji suwalscy radni przyjęli informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Suwałk, sporządzoną przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Radni nie komentowali danych tam zawartych, jednak warto upowszechnić wyniki kontroli przeprowadzonych w ubiegłym roku.

Chorujemy na boreliozę i wirusowe zapalenie wątroby

Sanepid przeprowadził między innymi analizę liczby zachorowań na choroby zakaźne. Jak czytamy w raporcie – na terenie miasta w 2015 roku zarejestrowano ogółem 680 zachorowań na choroby zakaźne, w tym 217 zachorowań wymagających opracowania epidemiologicznego i 463 zachorowania podlegające zgłoszeniu i rejestracji. Z porównania 2014 i 2015 roku wynika, że w 2015 roku nastąpił niewielki spadek zachorowań na choroby zakaźne w stosunku do roku poprzedniego. Spadek dotyczył takich chorób jak: wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy z 63 w 2014 r. na 54 w 2015 r.; wirusowe zakażenia jelitowe nieokreślone z 122 w 2014 r. na 108 w 2015 r.; płonica z 68 w 2014 r. na 26 w 2015 r.

Natomiast wzrost nastąpił wśród zachorowania na ospę wietrzną z 194 w 2014 r. na 203 w 2015 r.; boreliozę z 123 w 2014 r. na 143 w 2015 r.; zatrucia pokarmowe (salmonella) z 3 w 2014 r. na 6 w 2015 r.; wirusowe zapalenie wątroby typu B przewlekłe z 5 w 2014 r. na 9 w 2015 r.; wirusowe zapalenie wątroby typu C z 4 w 2014 r. na 19 w 2015 r.

Pracujemy w hałasie i pyle

Z informacji Sanepidu wynika też, że pod stałym nadzorem były największe firmy – zakłady pracy w mieście. Wyniki niemal 100 kontroli przeprowadzonych w 94 zakładach pracy, w których zatrudnionych było 8842 pracowników, nie napawają optymizmem.

Podczas przeprowadzania kontroli zweryfikowano zagrożenia zawodowe występujące w środowisku pracy i stwierdzono, że najczęściej występujące czynniki szkodliwe dla zdrowia to: hałas słyszalny – 4365 osób; zapylenie (pyły drewna z wyjątkiem pyłu drewna twardego, taki jak dąb i buk) – 634 osoby; drgania mechaniczne o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym – 875 osób; czynniki chemiczne – 3115 osób, zapylenie (pył drewna twardego) – 117 osób, czynniki rakotwórcze – 249 osób.

W warunkach czynników szkodliwych w 2015 roku pracowało 6861 osób, co stanowiło 77.59 % ogółem osób zatrudnionych. W roku 2015 w 11 zakładach pracy stwierdzono przekroczenia obowiązujących norm higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. Sanepid wymienia firmy, w których wystąpiły przekroczone normy czynników szkodliwych dla zdrowia, to: PPMD Kruszbet – 2; Animex – 113; Novigo – 84 (36 hałas + 48 pył drewna twardego); Decco – 4; Salag – 22; Przedsiębiorstwo Ortis – 17; Track Tec – 39; Prefabet – 8; Fabryka Mebli Forte – 22 hałas + 2 drgania – 24; Zakład Stolarki Budowlanej Cal – 8; Padma ART – 21.

W zakładach, w których stwierdzono (na podstawie badań środowiska pracy) przekroczenia obowiązujących norm higienicznych hałasu zostały wszczęte postępowania administracyjno – egzekucyjne.

To nie wszystko – w suwalskich zakładach stwierdzono zagrożenie czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Firmy, w których w procesie pracy występował czynnik o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zatrudniały 1939 osób, z tego 249 osób pracowało w narażeniu na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, takie jak: pył drewna twardego – 117, benzen – 11, dichromian potasu – 11, promieniowanie jonizujące – 86, tlenek etylenu – 4, fenoloftaleina – 14, pył azbestu – 7, benzyna ekstrakcyjna – 18.

Sanepid zanotował w 2015 roku poprawę warunków pracy dla 46 osób w 5 zakładach: Salag – 13 osób, Stollar – 4 osoby, Animex – 2 osoby, ZWM Dojnikowscy – 2 osoby, Track Tec – 25 osób oraz NDS (pył drewna twardego) w firmie Porta KMI – 3 osoby.

Palmy oleju, zakwity sinic – relaksujemy się nad wodą

W obszarze zainteresowania Sanepidu znalazło się także jedyne na terenie miasta kąpielisko, czyli Zalew „Arkadia”, administrowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jak wynika z informacji pokontrolnych, to administrator pobierał wodę do badań laboratoryjnych mikrobiologicznych. Mimo obecności materiałów smolistych, plam oleju, obecności przedmiotów pływających i zakwitów sinic, uznano, że woda nadawała się do kąpieli.

Baseny na terenie miasta i aquapark przeszły kontrolę pozytywnie. Sanepid zwrócił jednak uwagę na zły stan techniczny pływalni przy SP nr 10.

Nie wiemy, co jemy. Nie wiemy, co kupujemy

Kontrole Sanpiedu dotyczyły też sklepów. W roku 2015 roku kontrole wykazy wiele nieprawidłowości, a jeden z supermarketów (próżno szukać nazwy w informacji Sanepidu) został zamknięty na określony czas z uwagi na obecność gryzoni i niewłaściwy stan sanitarny. Jak wynika z podsumowania wniosków pokontrolnych, sprzedaż przeterminowanych produktów nie była rzadkością.

Co ciekawe, Sanepid pobrał do badań laboratoryjnych również próbki przedmiotów codziennego użytku. Tym razem badaniom zostały poddane tacki z Tesco oraz talerzyki, kieliszki, łopatki, kubek ceramiczny. Okazało się, że produkt oznaczony jako „Tesco Nylonowa łyżka” otrzymał powiadomienie alarmowe, dotyczące stwierdzenia migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych, w przypadku pozostałych produktów stwierdzono tzw. migrację metali ciężkich, tj.: ołowiu i kadmu. Kontrolowane produkty zostały wyprodukowane w Chinach i w Polsce.

Nie mniej niepokojące są doniesienia na temat próbek posiłków serwowanych między innymi w przedszkolach i szkołach. Sanepid próbki ocenił jako nieprawidłowe z względu na zawyżoną zawartość soli; zbyt małą zawartość wapnia i żelaza, zbyt dużo cukru czy brak warzyw i owoców stanowiących dodatek do posiłków.

Informacja do pobrania

Leave a Reply