Zatrudnienie powyżej oczekiwań

0
101
pieniadze_zloty

W marcu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw urosło o 2,7% r/r, powyżej naszych (2,6%) i rynkowych oczekiwań (2,5%), a płace wzrosły o 3,3% r/r, czyli mniej więcej zgodnie z konsensusem rynkowym (3,4% r/r) i poniżej naszych prognoz (3,7% r/r). W ujęciu miesięcznym w sektorze przybyło aż 15,5 tys. miejsc pracy i był to najlepszy marzec od 2007 r.

Źródło: Maciej Reluga, główny ekonomista Banku Zachodniego WBK, Departament Analiz Ekonomicznych

Spowolnienie tempa wzrostu płac w porównaniu do lutego (3,9% r/r) prawdopodobnie wynikało głównie ze słabszego efektu dni roboczych. Sądzimy, że dobra koniunktura w krajowej gospodarce będzie dalej wspierała popyt na pracę, choć tempo wzrostu zatrudnienia może spowalniać pod wpływem wyczerpywania się zasobów wolnej siły roboczej, co powinno mieć dodatni wpływ na tempo wzrostu płac. Efekt ten może zostać częściowo złagodzony przez nasilenie imigracji, które już od pewnego czasu można zaobserwować.

W marcu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw urosło o 2,7% r/r, powyżej naszych (2,6%) i rynkowych oczekiwań (2,5%). W ujęciu miesięcznym w sektorze przybyło aż 15,5 tys. miejsc pracy i był to najlepszy marzec od 2007 r. Dane pokazują, że popyt na pracę nie słabnie, a wręcz uległ wzmocnieniu w pierwszym kwartale 2016 r.

Płace urosły o 3,3% r/r, czyli mniej więcej zgodnie z konsensusem rynkowym (3,4% r/r) i poniżej naszych prognoz (3,7% r/r). Spowolnienie tempa wzrostu płac w porównaniu do lutego (3,9% r/r) prawdopodobnie wynikało głównie ze słabszego efektu dni roboczych.

Realny fundusz płac w sektorze firm wzrósł w marcu o 7,0% r/r. Solidne tempo wzrostu dochodów gospodarstw domowych sprzyja wzrostowi konsumpcji prywatnej w I kw. 2016 r.

Sądzimy, że dobra koniunktura w krajowej gospodarce będzie dalej wspierała popyt na pracę, choć tempo wzrostu zatrudnienia może spowalniać pod wpływem wyczerpujących się zasobów wykwalifikowanej siły roboczej, co powinno mieć dodatni wpływ na tempo wzrostu płac. Efekt ten może zostać częściowo złagodzony przez nasilenie imigracji, które już od pewnego czasu można zaobserwować. Spodziewamy się, że tempo wzrostu zatrudnienia może jeszcze przyśpieszyć, choć powinno spowolnić pod koniec roku. W tym czasie tempo wzrostu płac może przyśpieszyć do ok. 4-5% r/r.

Leave a Reply