Proekologiczne umowy podpisane

0
22

W piątek, 13 maja w suwalskim Urzędzie Miejskim podpisane zostały pierwsze umowy w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dotacje to jednak tylko ułamek kosztów, które mieszkańcy poniosą przy wymianie pieców lub podłączeniu do miejskiej sieci cieplnej.

Sześć podpisanych umów to dopiero początek realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Na 66 złożonych wniosków 46 zostanie dofinansowanych jeszcze w tym roku. Wszystkie te osoby na zaplanowane przez siebie prace otrzymają łącznie ponad 150 tys. zł dotacji. Na 66 złożonych wniosków wymagania formalne spełniło 56, z tego: 15 na podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, 25 na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej, w tym z informacji uzyskanej z PSG Sp. z o. o. wynika, że 15 nieruchomości zostanie zrealizowanych w 2016 r., 3 nieruchomości zostaną podłączone w 2017-2018 r.; a 16 na wymianę starego źródła na nowe.

– Po raz pierwszy w Suwałkach realizowane jest przedsięwzięcie mające na celu ochronę środowiska i czystości powietrza. Przekazujemy dotacje na wprowadzenie zmian w systemie ogrzewania indywidualnego – w domach jednorodzinnych, ponieważ to w przypadku indywidualnych źródeł ciepła problem czystości powietrza jest szczególnie zauważalny – zauważa Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.
W myśl zapisów programu przyjętego przez Radę Miejską, o dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków (jednorodzinnych i wielorodzinnych) położone na terenie miasta. Wysokość wsparcia na realizację pojedynczego zadania wynosi – w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3 tys. zł brutto, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych – 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 10 tys. zł brutto.

Fot. Niebywałe Suwałki

Dodaj komentarz