Suwałki dostaną ponad 10 mln złotych na drogi

1
152
Fot. Wojciech Oksztol, Wrota Podlasia. Na zdj. Jerzy Leszczyński, Anna Naszkiewicz i Czesław Renkiewicz.
Fot. Wojciech Oksztol, Wrota Podlasia. Na zdj. Jerzy Leszczyński, Anna Naszkiewicz i Czesław Renkiewicz.
Fot. Wojciech Oksztol, Wrota Podlasia. Na zdj. Jerzy Leszczyński, Anna Naszkiewicz i Czesław Renkiewicz.

– Mamy bardzo dobre wiadomości dla samorządów Białegostoku, Łomży i Suwałk. Najważniejsze inwestycje z punktu widzenia rozwoju regionu zostały dofinansowane do 100 proc., co oznacza dodatkowe środki dla tych samorządów i dla województwa – powiedział otwierając poniedziałkową (9 maja) konferencję marszałek Jerzy Leszczyński.

Źródło: Wrota Podlasia

Ponad 55,8 mln zł łącznie zasili budżety wymienionych samorządów. Prezydenci Białegostoku, Łomży i Suwałk podpisali dziś z Zarządem Województwa Podlaskiego aneksy do umów. Umowy dotyczą inwestycji drogowych, które zostały zrealizowane z programu RPO WP 2007-2013 a dodatkowe środki wynikają z  podwyższenia wartości dofinansowania inwestycji do 100 proc.

Zwiększenie dofinansowania stało się możliwe po decyzji Komisji Europejskiej z 19 kwietnia 2016 r., która pozwoliła zwiększyć maksymalną wysokość współfinansowania projektów z zakresu transportu do 100 proc. oraz m.in. dzięki oszczędnościom, które powstały w trakcie realizacji poprzedniego RPOWP.

umowa2Wybrane do dofinansowania projekty z zakresu transportu pochodzą z listy projektów kluczowych. Środki otrzymają więc wszystkie projekty realizowane przez województwo i Białystok, Łomżę i Suwałki, które znalazły się na tej liście. Aneksy do umów podpisali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno z prezydentem Białegostoku, Tadeuszem Truskolaskim i zastępcą prezydenta – Adamem Polińskim; marszałek Jerzy Leszczyński i członek zarządu Stefan Krajewski z zastępcą prezydenta Łomży, Andrzejem Garlickim oraz marszałek Jerzy Leszczyński wicemarszałek Anna Naszkiewicz i członek zarządu Bogdan Dyjuk z prezydentem Suwałk, Czesławem Renkiewiczem.

Białystok otrzyma ponad 27 mln zł na trzy inwestycje związane z przebudową ulic w centrum miasta (893 tys. zł) i ul. Waszyngtona (25 mln zł) oraz budową przedłużenia ul. Świętokrzyskiej (1,2 mln zł). Łomża otrzyma 9,7 mln zł na dwie inwestycje związane z usprawnieniem połączeń drogowych w granicach miasta.

Suwałki otrzymają zaś 10,5 mln zł na cztery inwestycje: przebudowę ulic Reja (3,3 mln zł), Bakałarzewskiej (253,5 tys. zł), przebudowę drogi wojewódzkiej nr 655 w graniach miasta (408,7 mln zł), przebudowę układu komunikacyjnego w śródmieściu (6,5 mln zł). – To pieniądze, na które nie liczyliśmy, ale pomogą nam na sfinansowanie szeregu zadań, na które do tej pory nie znaleźliśmy pieniędzy – powiedział Czesław Renkiewicz.

Inwestycje realizowane przez samorząd województwa zostaną wsparte kwotą ok. 8,5 mln zł. Chodzi o przebudowę drogi wojewódzkiej nr 678 Białystok-Kleosin (4,6 mln zł) oraz zakup szynobusów (3,8 mln zł).

1 KOMENTARZ

Leave a Reply